28-05-2019

13 juni Kennisatelier over pilot parallelle procedures

["

Op donderdag 13 juni organiseren de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, HollandBio, CBG en Zorginstituut Nederland een informatiemiddag over de pilot met parallelle procedures voor registratie- en vergoedingstrajecten voor geneesmiddelen.<\/p>","

Begin mei kondigden het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en het Zorginstituut deze pilot aan met als doel om met alle partijen een nieuwe werkwijze te ontwikkelen waardoor uiteindelijk de tijd vanaf het registratieproces tot en met het vergoedingsbesluit voor een geneesmiddel wordt verkort. Voor deze pilot gaan het CBG en ZIN op zoek naar geneesmiddelen die de komende periode bij het Europees Medicijnagentschap EMA zullen worden ingediend \u00e9n voor een beoordeling voor het Zorginstituut in aanmerking komen.

Snellere toegang<\/strong>
\u2018De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen is groot voorstander van het versnellen van de procedures rondom registratie en vergoeding. We juichen het initiatief van het CBG en ZIN dan ook zeker toe\u2019, zegt Dineke Amsing, manager Toelating en Goed Geneesmiddelengebruik, en mede-organisator van het Kennisatelier van 13 juni. \u2018De Vereniging zet zich al jaren in voor snellere toegang van pati\u00ebnten tot innovatieve geneesmiddelen. Wij hopen dan ook dat onze leden interesse hebben om mee te werken aan deze pilot.\u2019

Vragen<\/strong>
\u2018Tijdens de informatiemiddag bieden we leden de gelegenheid om vragen te stellen over de pilot, zodat ze een weloverwogen besluit kunnen nemen of ze wel of niet zullen deelnemen aan de pilot\u2019, aldus Amsing. Tijdens het Kennisatelier geven Kevin Liebrand en Pauline Pasman (projectleiders van de pilot namens het CBG en Zorginstituut) een presentatie waarin zij de doelstelling, opzet en tijdslijnen van deze pilot nader zullen toelichten. Daarna is er ruimte voor vragen en discussie.<\/p>

De bijeenkomst is toegankelijk voor leden en stakeholders van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, CBG, ZIN en HollandBio. Wilt u deze informatiebijeenkomst bijwonen, meldt u zich dan wel even van tevoren aan.

Link naar aanmeldpagina<\/a><\/p>"]