28-06-2021

Aanbevelingen doorgifte gegevens proefpersonen naar landen buiten de EER

Persoonsgegevens
Het Europees Comité voor gegevensbescherming (European Data Protection Board, EDPB) heeft een finale versie van aanbevelingen gepubliceerd op 18 juni naar aanleiding van de uitspraak in de zaak-Schrems II. 

Dit was aanleiding voor de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) om haar eigen notitie van 3 maart 2021 over de doorgifte van gegevens van proefpersonen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) in te trekken. Dit omdat de aanbevelingen van de EDPB leidend zijn en de CCMO wil voorkomen dat daarover verwarring zou ontstaan.

Aansluiting Europa

'Goed dat de CCMO dit besluit heeft genomen ter voorkoming van verwarring in het veld, waaronder bij onze leden', aldus Dineke Amsing, Manager Toegang & Goed Gebruik Geneesmiddelen van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. 'Samen moeten we immers ervoor zorgen dat Nederland aantrekkelijk blijft om klinisch onderzoek te doen. Door dit besluit van de CCMO is er op dit punt weer aansluiting op Europees niveau.'

Belangrijkste wijzigingen

In een nieuwsbericht van het EDPB staat wat de belangrijkste wijzigingen zijn ten opzichte van de vorige versie. De Europese Commissie heeft een standaard verwerkersovereenkomst en modelcontracten voor de internationale uitwisseling van persoonsgegevens vastgesteld. Deze zijn beschikbaar op de website van de Europese Commissie. Ook streeft de CCMO ernaar om later dit jaar indien nodig een praktische handreiking te publiceren waarin antwoorden op deze vragen aan de orde komen.

Reactie CCMO op aanbevelingen EDPB