03-12-2019

ACRON-symposium in teken ‘Nederland als onderzoeksland’

Hoe kunnen we Nederland positioneren als hét onderzoeksland in Europa? Waar liggen kansen, waar zijn er uitdagingen en hoe zorgen we ervoor dat Nederland ‘the place to be’ is? Deze vragen stonden 27 november centraal tijdens een minisymposium van ACRON.

De Associatie van Contract Research Organisaties in Nederland (ACRON) is de branchevereniging voor Contract Research Organisaties, bedrijven die zich direct of indirect bezig houden met het uitvoeren van klinisch onderzoek.

Strategische Agenda
Op het programma stonden onder meer lezingen over welke uitdagingen er zijn voor gesponsorde studies in Nederland om op te starten en welke nieuwe alternatieve mogelijkheden er zouden zijn voor site start-up. Dineke Amsing, manager Toegang & Goed Gebruik Geneesmiddelen van Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen verzorgde samen met Bart Scheerder (ACRON) een update over de Strategische Agenda voor klinisch onderzoek 2020-2023, opgesteld in samenwerking met de Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) en andere partijen.

Knelpunten
De Strategische Agenda 2020-2023 geeft een overzicht van knelpunten rondom het opstarten van klinisch onderzoek en hoe deze weg te nemen. Tijdens het minisymposium van ACRON werden deelnemers uitgenodigd de knelpunten te delen die zij momenteel ervaren bij het uitvoeren van klinisch onderzoek. Deze worden toegevoegd aan de agenda, die begin 2020 aan de Kamer wordt aangeboden.

Samen optrekken
‘We hebben waardevolle input ontvangen ter aanvulling van de agenda. We merken dat dit onderwerp enorm leeft onder de leden van ACRON’, zegt Amsing. ‘Het is goed om te zien dat we met elkaar de schouders eronder zetten om klinisch onderzoek onder de aandacht te brengen.’ Scheerder hoopt dat de agenda eraan kan bijdragen dat Nederland koploper wordt op het gebied van klinisch onderzoek. ‘Dat zal er namelijk voor zorgen dat wij straks het eerste land zijn waar patiënten toegang hebben tot nieuwe innovatieve behandelingen. Die drijfveer motiveert deze veldpartijen om hier volop mee aan de slag te gaan.’