15-10-2019

Amsterdam UMC ontvangt 30 miljoen subsidie voor speurstoffen bij immunotherapie

Met een subsidie van € 30 miljoen euro ontwikkelen onderzoekers van onder andere Amsterdam UMC nieuwe speurstoffen waarmee is vast te stellen of immunotherapie kansrijk is voor de patiënt. Het project Immune-Image is 1 oktober officieel gestart.

Met scans (zoals PET en MRI) en speurstoffen gaat het consortium onderzoeken of immuuncellen in het lichaam van een patiënt actief worden na immunotherapie. Dankzij deze zogenoemde tracers, kan beter inzicht gekregen worden in de effectiviteit van immunotherapie.

Subsidie IMI
Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door een subsidie die Innovative Medicines Initiative (IMI), een gezamenlijk technologie-initiatief van de Europese Unie en de Europese Federatie van Farmaceutische Industrie en Verenigingen (EFPIA). IMI ondersteunt gezondheidsonderzoek, met als doel het hele ontwikkelingsproces te verbeteren en patiënten sneller toegang te geven tot betere en veiligere geneesmiddelen.

Effectiviteit therapie
Bert Windhorst, hoogleraar Radiofarmacochemie bij Amsterdam UMC, coördineert het project. ‘Het effect van immunotherapie is erg lastig te meten en te voorspellen’, zegt Windhorst. ‘Wij kijken in de patiënt en willen zo vroeg mogelijk vaststellen of de therapie die de patiënt krijgt, kansrijk is. Met speurstoffen sporen we de geactiveerde immuuncellen die de tumor aanvallen op. Na immunotherapie injecteren we weer de tracer en kijken we of door de behandeling het aantal geactiveerde immuuncellen toeneemt. Als dat zo is, dan verwachten we dat de therapie bij die patiënt zal aanslaan.’

Beeldvorming
De groep van Windhorst onderzoekt ook nieuwe beeldvormingstechnieken om de werking van het immuunsysteem beter te begrijpen. ‘Met die kennis willen we ook de werking van immunotherapie verbeteren. Daarvoor moeten we die nieuwe speurstoffen ontwikkelen’, aldus Windhorst. ‘Daarnaast proberen we de beeldvorming zo simpel te krijgen dat we het uiteindelijk kunnen toepassen in ziekenhuizen. Daar wordt nu vooral gebruik gemaakt van biopten en bloedmonsters, maar die geven maar een deel van de informatie. Met deze nieuwe technologieën, maken we het beeld compleet.’

Zeven geneesmiddelenbedrijven
Het project is bedoeld voor een periode van vijf jaar met een totaal onderzoeksbudget van € 30 miljoen euro. € 15 miljoen euro is afkomstig van de EU in de vorm van een subsidie en € 15 miljoen financieren de farmaceutische bedrijfspartners (EFPIA), in de vorm van bijdragen in natura of in geld aan het project. Binnen Immune-Image werken tien Europese topwetenschappelijke instellingen samen, vier kleine tot middelgrote bedrijven, één patiëntenorganisatie en zeven geneesmiddelenbedrijven, waaronder Roche, Janssen, Bayer, Novartis, Pfizer en Takeda.

Website Immune-Image