27-08-2019

Bijeenkomst over innovatie op Amerikaanse ambassade

Op 27 september organiseren de Amerikaanse ambassade en de U.S. Chamber of Commerce de bijeenkomst ‘Advancing Innovation by Strengthening IPR: Case examples from bio-pharma and tech companies’

Gerard Schouw, directeur van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, neemt ook deel aan de bijeenkomst. Samen met Annemiek Verkamman van HollandBio gaat hij in op de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat Nederland internationaal voorop blijft lopen op het gebied van innovatie.

Observaties uit Boston
Schouw deelt in zijn verhaal observaties van zijn recente bezoek aan Boston. Deze regio in de Verenigde Staten staat bekend om zijn uitstekende ecosysteem op het gebied van biotech. Welke stappen moeten er in Nederland genomen worden om Nederland het Boston van Europa te maken? Hierbij staat het belang van intellectueel eigendom (IP) als aanjager van innovatie centraal. Zowel binnen als buiten Nederland worden maatregelen, gedreven door een discussie over prijzen, ingezet die de prikkel voor innovatie wegnemen.

In gesprek
Vervolgens gaan vertegenwoordigers van geneesmiddelen- en techbedrijven, waaronder AbbVie, Janssen en Philips, in een paneldiscussie met elkaar en de zaal in gesprek. De discussie gaat over de verschillen tussen de landen. Waarom wordt er in het buitenland soms meer succes geboekt? Ook hier neemt de rol van IP en innovatie een centrale plek in.