03-12-2019

Blog Rob Melief: Arts in farma

De farmaceutische sector is de meest onderbelichte tak van de geneeskunde. Ik ben nog steeds blij dat ik er ben gaan werken. Door te helpen om behandelingen beschikbaar te maken, zorg ik voor een groot aantal patiënten.

Tijdens mijn periode als arts in opleiding bij de interne geneeskunde in Maastricht, zo rond 1998, kwam ik bij toeval in gesprek met een collega die werkte bij een geneesmiddelenbedrijf. Het imago dat ik daarvan op dat moment kende, was dat het er meer om geld zou gaan dan om patiënten. Maar die collega vertelde heel betrokken dat een arts in de farma juist veel voor patiënten kan betekenen. Hij had gelijk.

Nu werk ik als medisch directeur bij een bedrijf dat behandelingen ontwikkelt voor ziekten die nog niet of niet goed genoeg behandeld worden. We helpen patiënten met een medische nood. Daar ben ik trots op. Zo is door sommige medicijnen die wij beschikbaar maken de vijfjaarsoverleving van verschillende kankers enorm gestegen. Dat is een ontwikkeling waar ik heel graag aan bijdraag.

Overlevingskans_kanker-2520x1500-RGB-DEF-18022701.png

Juist bij farma kan dat verschil gemaakt worden, natuurlijk samen met andere partners in de gezondheidszorg. Met elkaar zetten wij ons in voor de patiënt.

De geneesmiddelensector verdient meer positieve bekendheid. Daaraan kunnen we zelf bijdragen. Bijvoorbeeld door open te zijn over de relaties met voorschrijvers, en transparanter te zijn over de prijzen van onze geneesmiddelen. Het is ook van belang dat iedereen weet dat de ontwikkeling van onze medicijnen en de communicatie over onze geneesmiddelen zeer streng gereguleerd zijn.

Maar ik hoop vooral dat de jonge artsen van nu inzien dat het er ook bij de farmaceutische sector om draait om de juiste behandeling bij de juiste patiënt te krijgen. Farma, een belangrijk onderdeel van de geneeskunde. Ik werk er graag!

Rob Melief,
medisch directeur Sanofi Genzyme