26-11-2019

Eerste aanmelding pilot Parallelle Procedures

Novo Nordisk heeft zich als eerste aangemeld voor de pilot Parallelle Procedures. Het gaat om een orale toedieningsvorm van semaglutide voor patiënten met type 2 diabetes mellitus. De parallelle registratie- en vergoedingsprocedure start begin 2020.

Dit voorjaar kondigden het College ter Beoordeling Geneesmiddelen (CBG) en het Zorginstituut Nederland (ZIN) de Pilot Parallelle Procedures CBG-ZIN aan. Doel hiervan is de tijd vanaf registratie tot en met het vergoeding van een geneesmiddel te verkorten, door een meer parallelle procedure voor registratie- en vergoedingstrajecten op te zetten.

Sneller toegang
Dineke Amsing, manager Access & Goed Geneesmiddelen Gebruik bij de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen is verheugd met de eerste deelnemer aan de pilot. ‘Ik zie dit als een mooi eerste, concreet resultaat van constructief overleg dat sinds dit voorjaar plaatsvindt over de pilot. Een goede coproductie van overheden en bedrijfsleven’, zegt Amsing. ‘Er wordt goed samengewerkt om een nieuwe werkwijze te ontwikkelen om de tijd vanaf het registratieproces tot aan de vergoeding te verkorten. Dat zullen we echt met elkaar moeten doen. Uiteindelijk streven alle betrokken partijen – overheid, patiëntenorganisaties, behandelaren – hetzelfde doel na: sneller toegang tot innovatieve geneesmiddelen.’

Lijst met FAQs
Het Zorginstituut Nederland heeft vorige week een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden gepubliceerd om geneesmiddelenbedrijven te begeleiden bij dit de pilot. Ook zal er eind januari een informatiebijeenkomst worden gehouden bij de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.