24-01-2018

Eerste Antimicrobial Resistance Benchmark gelanceerd

Dinsdag 23 januari verscheen de Antimicrobial Resistance Benchmark, het eerste onafhankelijke onderzoek naar de inzet van geneesmiddelenbedrijven tegen antibioticaresistentie. De conclusie is dat bedrijven eerste stappen in de juiste richting zetten.

De benchmark is een initiatief van de Access to Medicine Foundation, een onafhankelijke non-profit organisatie, gevestigd in Amsterdam. De Antimicrobial Resistance Benchmark brengt voor het eerst in beeld hoe geneesmiddelenbedrijven de dreiging van antibioticaresistentie proberen te tackelen.

Lidbedrijven koploper

De benchmark keek in het onderzoek naar de dertig belangrijkste spelers op het gebied van ontwikkeling en productie van antibiotica, waaronder acht grote innovatieve geneesmiddelenbedrijven. Deze scoren in het onderzoek redelijk tot zeer goed. Een aantal lidbedrijven van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen wordt in het onderzoek als koploper beoordeeld. Hierbij is gelet op de ontwikkeling van nieuwe medicijnen tegen resistente bacteriën, een verantwoorde productie en het stimuleren van verstandig gebruik. In totaal zijn er 28 nieuwe antibiotica in ontwikkeling.

Nieuwe antibiotica

De 28 nieuwe antibiotica zijn in een vergevorderd stadium van ontwikkeling. Deze pakken precies de ziekteverwekkers aan die hoog op de prioriteitenlijst staan van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) en het Amerikaanse instituut voor ziektebestrijding en -preventie, de CDC. Voor twee van deze 28 potentiële medicijnen zijn er plannen die ervoor moeten zorgen dat de middelen betaalbaar zijn en verantwoord worden gebruikt, zodra ze op de markt komen.

Publiek-private samenwerking

Volgens Merit Boersma, hoofd communicatie van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, laat de benchmark zien dat antibioticaresistentie inmiddels hoog op de agenda staat bij veel innovatieve geneesmiddelenbedrijven. 'Dit rapport stimuleert de sector om extra stappen te zetten. De Vereniging juicht dit van harte toe en ondersteunt diverse initiatieven op dit vlak, onder andere van oud-minister Schippers. Nederland en het Verenigd Koninkrijk lopen wereldwijd voorop in de strijd tegen antibioticaresistentie. De Vereniging benadrukt het belang van publiek-private samenwerking om de ontwikkeling van nieuwe antibiotica te versnellen.’

Antibiotica afvalwater

Uit het rapport blijkt verder dat bijna de helft van de onderzochte bedrijven resistentiepatronen in kaart brengt. Bij elkaar vindt in 147 landen monitoring van de resistentie plaats. Longontsteking wordt hierbij het best in de gaten gehouden. Volgens de benchmark beschikt Pfizer, lidbedrijf van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, over de meeste monitoringprogramma’s. Verder stellen acht bedrijven grenzen aan de hoeveelheid antibiotica die in afvalwater mag zitten. Vier bedrijven eisen ook van hun leveranciers dat ze aan die normen voldoen. Dat zijn GSK, Johnson & Johnson, Pfizer en Roche, ook alle vier aangesloten bij de Vereniging.

Europa

Ook op Europees niveau zetten diverse leden van de Vereniging zich actief in voor antibioticaresistentie. De Europese Commissie en de Europese brancheorganisatie voor geneesmiddelen (EFPIA) initieerden het Innovative Medicines Initiative (IMI), wereldwijd het grootste publiek-private partnership in de life sciences. Een van de programma’s onder de IMI-vlag is ‘NewDrugs4BadBugs’, waarin onder GSK, Janssen, Sanofi, Novartis en Pfizer participeren om antibioticaresistentie in Europa een halt toe te roepen. Met een gezamenlijk budget van 224 miljoen euro is dit Europa’s grootste publiek-private samenwerking.

Waterkwaliteit

De Vereniging hecht net als de Antimicrobial Resistance Benchmark grote waarde aan het bevorderen van de waterkwaliteit. Zo ondertekende de Vereniging eind 2016 de Intentieverklaring Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater tussen overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten.

Access to Medicine Index

NOS artikel

NRC-artikel