02-07-2019

Europese geneesmiddelensector voorziet in 2,5 miljoen banen

["

De Europese geneesmiddelensector is goed voor 2,5 miljoen banen, direct en indirect. Daarnaast draagt de sector voor \u20ac 206 miljard bij aan de Europese economie. De bruto toegevoegde waarde per medewerker is flink hoger dan in andere sectoren.<\/strong><\/p>","

Dat blijkt uit een rapport van adviesbureau PwC, in opdracht van EFPIA, over de economische en sociale footprint van de Europese geneesmiddelensector over het jaar 2016. EFPIA presenteerde het onderzoek donderdag tijdens het jaarcongres van de Europese koepelorganisatie voor de innovatieve geneesmiddelensector. De cijfers zijn inclusief de uitgaven van medewerkers en toeleveranciers.

Sociale footprint
<\/strong>Naast de economische footprint, maakte PWC een analyse van het effect van nieuwe geneesmiddelen op het leven van pati\u00ebnten. Daarbij werd voor een aantal ziektebeelden gekeken naar indicatoren zoals de toename van het aantal gezonde levensjaren en het vermogen om te werken.
Voor HIV en borstkanker berekende PWC dat in de periode 2007-2017 meer dan 650.000 pati\u00ebnten werden behandeld met geneesmiddelen. Dit leverde 2 miljoen gezonde levensjaren op (QALY\u2019s = Quality-Adjusted Life Years). Daarnaast steeg de productiviteit met \u20ac 27 miljard, dankzij een toename van het aantal werkdagen van deze pati\u00ebnten. Tot slot werd in totaal voor \u20ac 13 miljard aan kosten bespaard op gezondheidskosten door vermeden zorgingrepen.

Indirect effect
<\/strong>De cijfers zijn nog maar een klein deel van de algemene gezondheids- en maatschappelijke winst van geneesmiddelen, aldus de onderzoekers. In het rapport wordt geen melding gemaakt van de impact die nieuwe, doelgerichte therapie\u00ebn hebben op bijvoorbeeld de psychosociale gezondheid van pati\u00ebnten, hun familieleden en de maatschappij. Daarnaast houden de productiviteitsberekeningen geen rekening met een toename van informele arbeid, zoals huishoudelijk werk, zorg voor kinderen en mantelzorg. De indirecte waarde van dergelijk onbetaald werk wordt door PWC geschat op 20 tot 40% van het Europese BBP.

Impact
<\/strong>\u2018Het onderzoek laat de impact van geneesmiddelen zien op het leven van pati\u00ebnten\u2019, zegt EFPIA-voorzitter Nathalie Moll in een toelichting op het onderzoek. \u2018Daarnaast benadrukt het onderzoek de rol van onze industrie als motor van economische groei en partner in de Europese strijd tegen ziekten.\u2019<\/p>

Concurrentie
<\/strong>Het aantrekken van onderzoek, geneesmiddelenontwikkeling, productie en investeringen in de Life Sciences & Health sector is een continue, wereldwijde wedloop, schrijven de PWC-onderzoekers. \u2018Op dit moment overtreft het aantal registraties van nieuwe geneesmiddelen in de VS het aantal registraties in de EU, en de kloof blijft groeien. Dit alles in de context van de toenemende concurrentie uit China en het Verre Oosten.\u2019<\/p>

Rapport EFPIA The economic and societal footprint of the pharmaceutical industry in Europe<\/a><\/p>"]