17-09-2019

Global Vaccination Summit in Brussel

Donderdag 12 september vond in Brussel de Global Vaccination Summit plaats. Deze werd georganiseerd door de Europese Commissie, in samenwerking met de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO).

Onlangs benoemde de WHO de scepsis rondom vaccins als een van de tien grootste bedreigingen voor de volksgezondheid in 2019 wereldwijd. Het doel van deze internationale top was dan ook om bij de politiek meer aandacht te vragen voor vaccinaties en het belang ervan. Twee speerpunten daarbij zijn het stoppen van de verspreiding van ziektes die door vaccinaties voorkomen kunnen worden en het tegengaan van verspreiding van verkeerde informatie over vaccineren.

Verspreiden van verkeerde informatie
In Westerse landen, maar ook elders in de wereld, vormt de verspreiding van verkeerde informatie over vaccins een groot probleem. De vaccinatiegraad daalt mede hierdoor al een aantal jaar. Dit was dan ook een van de onderwerpen die centraal stond tijdens de top. Zo werd bijvoorbeeld gesproken over de stappen die Facebook neemt om verkeerde informatie tegen te gaan. Ook was er aandacht voor hoe immunisatie wereldwijd kan bijdragen aan veiligheid en welvaart en hoe onderzoek en innovatie op het gebied van vaccins gestimuleerd kan worden.

Deelnemers en onderwerpen
Op de top in Brussel kwamen 400 deelnemers van over de hele wereld voor het eerst bij elkaar om te praten over vaccins. Onder hen politici, vertegenwoordigers van de Verenigde Naties en andere internationale organisaties, ministeries van Volksgezondheid, vooraanstaande academici, wetenschappers en professionals uit de gezondheidszorg en de geneesmiddelensector. Tijdens drie ronde tafels gingen zij in debat met elkaar.

Vaccineren succesvol
In Nederland is dankzij vaccins het aantal sterfgevallen door ziektes als kinkhoest, tetanus en polio drastisch afgenomen. In 1950 overleden aan deze ziektes in totaal nog 184 Nederlanders. In 2017 was dit aantal gedaald naar drie. Toch maakt de overheid zich zorgen over de vaccinatiegraad, die de laatste jaren rond de 94% schommelt. Om virusuitbraken te voorkomen, is een vaccinatiegraad van minstens 95% nodig.

Achtergronden bij de Global Vaccination Summit