22-01-2019

GSK deelt visie vaccinatiebeleid in Tweede Kamer

Maandag 21 januari vond in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over vaccinaties. Ook geneesmiddelenbedrijf GSK, lid van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, gaf haar visie op het huidige vaccinatiebeleid.

Namens GSK gaf Rolf Remorie, directeur vaccins, een toelichting op het vaccinatiebeleid van het geneesmiddelenbedrijf.

Beschikbaarheid vaccins verbeteren
Volgens Remorie is er ruimte voor de toegang tot en de beschikbaarheid van vaccins. Hiertoe moet meer worden ingezet op een proactief vaccinatiebeleid. Ook pleitte hij voor vertrouwelijke hoorzittingen voor individuele vaccinproducenten door de Gezondheidsraad.

Aanvullende vaccinatiekalender
Daarnaast is GSK voorstander van een aanvullende vaccinatiekalender waarin ook de plaats en inpassing voor vaccins zijn opgenomen die buiten het Rijksvaccinatieprogramma vallen. De richtlijn voor reizigersvaccins kan hierbij als voorbeeld dienen. Ten slotte pleitte GSK voor de mogelijkheid om de actieve voorlichting naar het algemene publiek over vaccins te verruimen en de toegankelijkheid te verbeteren.

Naast GSK waren ook andere vertegenwoordigende zorgpartijen aanwezig. Zo deelden diverse hoogleraren, vertegenwoordigers van ziekenhuizen en bijwerkingencentrum Lareb hun visie.

Rondetafelgesprek vaccinaties