15-01-2019

Is een verplichte ijzeren voorraad de oplossing?

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen draagt graag bij aan de oplossing van de geneesmiddelentekorten. Tegelijk waarschuwt de Vereniging dat het voorstel van minister Bruins voor een ijzeren voorraad, lastig uitvoerbaar zal zijn.

Denk daarbij aan de kosten voor opschalen van de productie en grotere opslagruimtes, de beschikbaarheid van grondstoffen, de beperkte capaciteit bij de fabrikanten, en het risico op verspilling bij hogere voorraden.

Meer tekorten
Apothekersorganisatie KNMP meldde 14 januari dat de medicijntekorten in 2018 verder zijn opgelopen. Uit de cijfers van de KNMP blijkt dat in 796 gevallen een medicijn tijdelijk of definitief niet leverbaar was. Dat is een stijging 5% ten opzichte van 2017.

Wettelijk vastleggen
Als de betrokken partijen er niet uitkomen, overweegt minister Bruins van VWS nu zijn eerdere voorstel voor een voorraad van vier maanden wettelijk vast te leggen.

Omvang voorraad
Groothandelaren en apothekers zijn al verplicht een voorraad aan te leggen, maar in de wet staat niet hoe groot die moet zijn. Tegen de NOS zei minister Bruins dat een voorraad van drie tot vier maanden 60% van de tekorten oplossen. ‘De meeste tekorten duren enkele weken. Het moet worden aangepakt en opgelost’, aldus de minister.

Oplossing op maat
De Vereniging stelt voor te kijken óf en voor welke medicijnen een voorraad van vier maanden nodig is. Daarnaast pleit de Vereniging al langer voor verruimen van het preferentiebeleid. Door dit beleid is het voor fabrikanten van niet-preferente middelen niet lonend om ruime voorraden aan te houden. Bij een snel toenemende vraag kunnen dan snel tekorten ontstaan. Verder denkt de Vereniging dat de werkgroep Geneesmiddelentekorten, waarin de Vereniging participeert, nog eerder dreigende tekorten kan signaleren en aanpakken.

Vereniging: Goed kijken naar plan ‘ijzeren voorraad’ dd 14/12/2018

Rapport Berenschot over tekorten, maart 2018 (opgesteld in opdracht van de KNMP, de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen en de BOGIN, de brancheorganisatie van biosimilars en generieke geneesmiddelenfabrikanten).

NOS bericht over wettelijke verplichting medicijnvoorraden

Bericht KNMP

Standpunt Vereniging over tekorten

Animatie over tekorten

;