10-09-2019

Kanker belangrijkste doodsoorzaak in rijke landen

["

Kanker is de belangrijkste doodsoorzaak in rijke landen. Daarmee zijn hart- en vaatziekten niet langer de meest dodelijke aandoening. Dat blijkt uit cijfers die het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet heeft gepubliceerd op basis van het Prospective Urban and Rural Epidemilogy (PURE) onderzoek.<\/strong><\/p>","

De studie volgt wereldwijd ruim 160.000 volwassenen in de leeftijd 35-70 jaar oud, verdeeld over de categorie\u00ebn \u2018lage-inkomen landen\u2019, \u2018middeninkomen landen\u2019 en \u2018hoge-inkomen landen\u2019. De onderzoekers onderzochten de impact van maatschappelijk invloeden op chronische niet-overdraagbare ziekten, in de drie verschillende inkomensgroepen.<\/p>

Grote verschuiving
<\/strong>Het is voor het eerst dat er in hoge-inkomen landen meer mensen aan kanker overlijden dan aan cardiovasculaire ziekten. De onderzoekers spreken van een \u2018grote verschuiving\u2019. E\u00e9n van de oorzaken is volgens de onderzoekers deverbeterde toegang van hartpati\u00ebnten tot effectieve geneesmiddelen en preventieve maatregelen. Dit in tegenstelling tot de behandeling van kanker bijvoorbeeld; veel therapie\u00ebn voor de behandeling van kanker bevinden zich nog in een beginfase van ontwikkeling of implementatie. Dat geldt volgens de onderzoekers ook voor preventiebeleid op het gebied van kanker.<\/p>

Vijftig jaar ervaring
<\/strong>In ontwikkelde landen zijn cardiovasculaire ziekten al vijftig jaar de belangrijkste doodsoorzaak. Deze erkenning heeft ervoor gezorgd dat vol is ingezet op de ontwikkeling en implementatie van geneesmiddelen gericht op (voorkomen van risico\u2019s) hart- en vaatziekten en preventie. Dit heeft ertoe geleid dat de incidentie van hart- en vaatziekten in een aantal hoge-inkomen landen de afgelopen twee decennia aanzienlijk is gedaald.<\/p>

Wereldwijd
<\/strong>Wereldwijd zijn hart- en vaatziekten nog wel doodsoorzaak nummer \u00e9\u00e9n. Daarbij geven de onderzoekers aan dat er ook hier sprake is van een trend dat het aantal sterfgevallen als gevolg van cardiovasculaire ziekten afneemt, tegen een stijgend aantal sterfgevallen als gevolg van kanker.<\/p>

Inzet op kanker
<\/strong>Hoewel lopende strategie\u00ebn om hart- en vaatziekten aan te pakken belangrijk blijven in de bestrijding van hart- en vaatziekten, blijft het volgens de onderzoekers van cruciaal belang om te investeren in preventie en behandeling van kanker om de sterftecijfers verder te verlagen. De verwachting is dat kanker de komende decennia ook in lage-inkomen- en middeninkomen-landen doodsoorzaak nummer \u00e9\u00e9n wordt.<\/p>"]