13-02-2019

Kansen EMA verzilveren met actieprogramma

Het nieuwe actieprogramma ‘Nieuwe kansen voor topsector Life Sciences & Health’ zal zich richten op nationale coördinatie, strategische acquisitie en betaalbare nieuwe behandelingen. Aldus een recente Kamerbrief van staatssecretaris Mona Keijzer.

In de brief van 5 februari kondigt Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, aan dat ze het Nationaal actieprogramma ‘Nieuwe kansen voor topsector Life Sciences & Health’ voor de zomer naar de Tweede Kamer stuurt.

Alles in huis
Gerard Schouw, directeur van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, is enthousiast over het initiatief. ‘Nederland heeft alles in huis om de meest innovatieve geneesmiddelen hub van Europa te worden. We hebben de kennis, de mensen, de onderzoeksinfrastructuur en dat alles op een klein oppervlak. Als we meer willen halen uit de komst van de EMA, dan moeten we dat samen doen.’

Eén verhaal
Staatssecretaris Keijzer schrijft in haar Kamerbrief dat ze graag ziet dat innovatieve geneesmiddelen sneller, beter en betaalbaar beschikbaar komen voor de patiënt. De staatssecretaris stelt ook dat het belangrijk is dat Nederland zich internationaal met één samenhangende propositie presenteert. Ze noemt dit een essentiële voorwaarde voor het verzilveren van de kansen die de komst van de EMA biedt. Een ander aandachtspunt is een ambitieus vestigingsklimaat zodat bedrijven ook op de lange termijn zich in Nederland willen vestigen.

Coördinatie
Met het actieprogramma komt er coördinatie op alle activiteiten gericht op het verzilveren van de kansen van de EMA. Er komt een ambassadeur die het actieprogramma tot stand zal brengen en de economische en maatschappelijke kansen zal aanjagen. De ambassadeur zal zorgen dat alle betrokken partijen gezamenlijk optrekken binnen één nationale propositie, met regionale complementaire accenten.

Future Affordable Therapies
Het programma Future Affordable Therapies zal meer samenhang in de investeringen vanuit de verschillende departementen brengen. Het beoogt ook innovatieve therapieën versneld voor patiënten beschikbaar te krijgen. ZonMw zal dit programma verder uitwerken.

Op de goede weg
Gerard Schouw: ‘We zijn als sector al op de goede weg. Geweldig dat er nu ook nationale coördinatie komt, met extra aandacht voor het investeringsklimaat voor geneesmiddelen en gerichte acquisitie. Binnen PharmInvestHolland, het samenwerkingsverband van stakeholders in de geneesmiddelensector, ontwikkelden we al een bidbook waarin we de propositie van Nederland als het Boston van Europa neerzetten.’

Duurzaam betaalbaar
‘We verwelkomen ook de aandacht voor duurzaam betaalbare geneesmiddelen. Met de komst van innovatieve gepersonaliseerde geneesmiddelen en therapieën is ons huidige vergoedingssysteem niet langer houdbaar. We denken dan ook graag constructief mee met het programma Future Affordable Therapies.

Kamerbrief over versterken Topsector Life Sciences & Health door komst EMA

PharmInvestHolland