19-03-2019

Marika Murto: ‘Trots op innovaties in de sector’

Marika Murto Amgen

Marika Murto

Amgen

["

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen heeft sinds 6 februari een nieuw bestuurslid: Marika Murto. Wie is deze nieuwe aanwinst? En hoe gaat zij de Vereniging klaarstomen voor de toekomst? We stellen haar graag aan u voor.<\/p>","

Wie ben je en wat doe je?
<\/strong>Mijn naam is Marika Murto en ik ben van origine een Finse. Sinds twee jaar ben ik General Manager van Amgen Nederland. Na mijn studie moleculaire biologie heb ik mijn PhD behaald aan de Universiteit van Helsinki. In 2004 maakte ik de overstap naar de geneesmiddelensector, waar ik me bij Roche vooral bezig hield met oncologieproducten. Later volgde Pfizer en in 2014 ben ik begonnen bij Amgen. In 2015 werd ik Country Manager van Amgen Finland en in april 2017 verhuisde ik met mijn gezin naar Nederland.<\/p>

Waarom ben je toegetreden tot het bestuur van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen?
<\/strong>Vanwege mijn interesse in de ontwikkelingen in de geneesmiddelensector. In Finland was ik ook al lid van de Finse branchevereniging (Pharma Industry Finland). Mijn rol in het bestuur van de Vereniging hier zie ik als mijn betrokkenheid en bijdrage aan de sector. Niet alleen persoonlijk, maar ook vanuit Amgen willen we actief meedenken en -werken aan een duurzame toekomst voor de geneesmiddelensector.<\/p>

Wat zijn de grote uitdagingen voor de geneesmiddelensector in Nederland?
<\/strong>De toekomstbestendigheid van het zorgsysteem. We weten allemaal dat de vergrijzing sterk toeneemt in de nabije toekomst en dat steeds meer aandoeningen chronisch worden. Daardoor komt het huidige zorgstelsel en -budget onder druk te staan. Gezamenlijk zullen we daar wat aan moeten doen. Als je kijkt naar de geneesmiddelensector blijft de grootste uitdaging de toegang tot nieuwe geneesmiddelen. Ik zie steeds meer obstakels voor innovatie. In de nabije toekomst komen veel nieuwe behandelmethoden beschikbaar zoals gen-, cel-, weefseltherapie, maar de toelating daarvan tot de markt loopt achter. Als je ziek bent, heb je niet de luxe om twee jaar te wachten tot een medicijn wordt toegelaten.<\/p>

Geldt dat ook voor Finland?
<\/strong>In Finland staan we voor dezelfde uitdagingen als in Nederland, al zit het zorgsysteem hier net wat anders in elkaar. Finland is echter al begonnen met de omvorming naar een toekomstbestendige zorg.
Een ander verschil is dat Finland al verder is met een nationaal datasysteem. Zo zijn alle medicijnvoorschriften al digitaal beschikbaar. Ik was echt onder de indruk toen ik hier in Nederland voor het eerst bij de huisarts kwam en ik met \u00e9\u00e9n druk op de knop het complete medische dossier van mij en mijn gezin uit het Finse datasysteem kon downloaden. Op het gebied van data-uitwisseling ligt Finland duidelijk een stap voor. Die kant moeten we ook op in Nederland.<\/p>

Met welke thema\u2019s ga je je bezighouden?
<\/strong>Er liggen grote uitdagingen die we als sector moeten aangaan om te garanderen dat innovaties ook daadwerkelijk bij de Nederlandse pati\u00ebnt terecht komen. De sector wordt op thema\u2019s als intellectueel eigendom en magistraal bereiden in een lastige positie gezet. Als we internationale bedrijven willen motiveren zich te vestigen in Nederland, dan moeten we naar een duurzaam systeem voor innovatie en markttoetreding. Voor de lange termijn ben ik heel blij met de uitkomstgerichte zorg waar de minister naartoe wil. De geneesmiddelensector zal daarbij samen met de overheid moeten optrekken. Ik denk dat uitkomstgerichte zorg het antwoord is op de roep naar een meer duurzaam zorgstelsel.<\/p>

Hoe is het om te werken in een sector die nogal eens onder vuur ligt?
<\/strong>Het is een voorrecht een bijdrage te leveren aan de medicijnen van de toekomst. De innovaties die de sector heeft gerealiseerd is iets om trots op te zijn en dat mogen we als sector meer uitdragen. In Nederland wordt de geneesmiddelensector vaak als een probleem gezien, in plaats van onderdeel van de oplossing. Als we niet beter leren samenwerken, komen we nergens.
Als we naar het grotere geheel kijken, dan nemen geneesmiddelen maar 10% van het totale zorgbudget in. Die continue focus op kosten van geneesmiddelen brengt ons nergens. Het is belangrijker te kijken naar de waarde van geneesmiddelen. Wat brengt het de pati\u00ebnt en wat is de besparing elders in het zorgsysteem?<\/p>

Wat wil je bereiken binnen je werk?
<\/strong>Bruggen bouwen en samenwerking bevorderen. Als we het zorgsysteem willen verbeteren, dan moeten we samen optrekken. Ik zie dat gelukkig al gebeuren binnen de Vereniging, tussen de General Managers van de leden en de verschillende werkgroepen. Daarnaast moeten we nog beter samenwerken met alle andere stakeholders in de zorg en de dialoog blijven opzoeken. Daar wil ik persoonlijk aan bijdragen. Niet alleen over samenwerking praten, maar ook samen doen; dat is de beste manier om onderling vertrouwen op te bouwen, maar ook naar buiten toe.<\/p>

Wat doe je verder buiten je werk?
<\/strong>Ik heb twee levendige zonen van acht en tien en een echtgenoot met wie ik graag mijn tijd besteed. De verhuizing naar Nederland met het hele gezin is een ervaring op zich geweest. Daarnaast houden we van reizen, zowel binnen Nederland als daarbuiten. Verder houd ik van hardlopen in de bossen rondom Breda.<\/p>"]