21-05-2019

Medicijnen arme landen beter beschikbaar afgelopen tien jaar

["

Geneesmiddelenbedrijven hebben de afgelopen tien jaar vooruitgang geboekt als het gaat om de beschikbaarheid van geneesmiddelen voor arme mensen. Dat blijkt uit onderzoek van Access to Medicine Foundation.<\/strong><\/p>","

De Acces to Medicine Index legt elke twee jaar de twintig grootste geneesmiddelenbedrijven langs de meetlat, op zeven belangrijke onderdelen. De index kijkt naar management, wet- en regelgeving, prijsstelling, patenten, capaciteitsopbouw en donaties. Alle criteria zijn gerelateerd aan de toegang tot geneesmiddelen in 106 arme en lage- en middeninkomenslanden. Zij vertegenwoordigen 83% van alle inwoners wereldwijd.<\/p>

Ongelijke last
<\/strong>Volgens Access to Medicine zijn er duidelijke signalen dat er vooruitgang is geboekt, met name op het gebied van R&D en de toegang van pati\u00ebnten tot medicijnen. Wel valt op dat enkele bedrijven het grootste deel van de last dragen, en dat de activiteiten van de geneesmiddelenbedrijven zich concentreren op een beperkt aantal ziekten en landen.<\/p>

Kwetsbaar
<\/strong>\u2018Vergeleken met tien jaar geleden zijn geneesmiddelenbedrijven zich beter bewust van de problemen die mensen in arme landen hebben met betrekking tot toegang tot goede zorg\u2019, zegt Jayasree Iyer, directeur van de Access to Medicine Foundation, in een reactie op het onderzoek. \u2018Maar de situatie is kwetsbaar; als \u00e9\u00e9n bedrijf zich terug trekt uit de markt of minder investeert, komt de kleine vooruitgang die de afgelopen tien jaar is gerealiseerd, in gevaar.\u2019<\/p>

Samenwerking<\/strong>
Wereldwijd werken geneesmiddelenbedrijven samen met overheden en universiteiten aan verbetering van de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. Het gaat hierbij om samenwerkingsprogramma\u2019s rond verbetering van de zorg, voldoende beschikbaarheid van geneesmiddelen, de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen (waaronder vaccins) en aandacht voor preventie. Om de geneesmiddelenbedrijven te stimuleren hier aan te blijven werken, ontwikkelde de Nederlander Wim Leereveld in 2004 de Access to Medicine Index<\/em>. Elke twee jaar verschijnt een nieuwe ranglijst. <\/p>

Rapport Are pharmaceutical companies making progress when it comes to global health?<\/a><\/p>"]