21-05-2019

Nederlanders hebben vertrouwen in geneesmiddelen

["

Nederlanders geven het vertrouwen in hun eigen medicijnen het rapportcijfer 7,9. Het vertrouwen in medicijnen in het algemeen krijgt een 7,1. Dat blijkt uit onderzoek van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).<\/strong><\/p>","

Dat het vertrouwen in de eigen medicijnen hoger ligt, kan volgens het CBG komen door de bekendheid en ervaring met de (goede) werking en de bijwerkingen van de eigen medicatie, twee aspecten die volgens de meeste burgers grote invloed hebben op hun vertrouwen. Pati\u00ebnten die het afgelopen jaar gewisseld zijn van medicijn, of niet over hun vertrouwde medicijn konden beschikken, geven een iets lager cijfer aan het vertrouwen in de eigen medicatie of in generieke medicijnen. Merkmedicijnen genieten iets meer vertrouwen van mensen met een chronische aandoening. Met een 4,6 is het vertrouwen in medicijnen die via internet gekocht kunnen worden het laagst.<\/p>

Veiligheid
<\/strong>Onderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid wordt door 78% vertrouwd en 75% van de mensen heeft vertrouwen in de toelatingseisen die aan medicijnen worden gesteld en aan de kwaliteit. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen is blij met deze cijfers. \u2018Innovatieve geneesmiddelenbedrijven investeren veel geld en kennis in onderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid van geneesmiddelen. Er wordt gemiddeld twaalf jaar besteed aan onderzoek voordat een nieuw geneesmiddel tot de markt wordt toegelaten. We zullen dat alleen nog beter onder de aandacht moeten brengen van pati\u00ebnten\u2019, zegt Dineke Amsing, manager Toelating en Goed Gebruik Geneesmiddelen.<\/p>

Betere medicijninformatie
<\/strong>De werking van een medicijn heeft grote invloed op het vertrouwen in medicijnen. E\u00e9n van de aanbevelingen in het rapport is dat de \u2018gunstige effecten\u2019 van geneesmiddelen beter onder de aandacht moeten worden gebracht. Het CBG heeft een prototype gemaakt van een meer compacte en meer visuele vorm van medicijninformatie, die naast de bijsluiter kan bestaan. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen werkt samen met het CBG aan het verbeteren van de begrijpelijkheid van de bijsluiter. Amsing: \u2018We vinden het belangrijk dat geneesmiddeleninformatie zo begrijpelijk mogelijk is voor de pati\u00ebnt. Een betere informatievoorziening stimuleert een goed gebruik van geneesmiddelen.\u2019<\/p>

Rapport: Vertrouwen in medicijnen: een vragenlijstonderzoek onder burgers<\/a><\/p>"]