03-09-2019

NFU: Europese investering in R&D noodzakelijk

De Nederlandse regering moet bij de onderhandeling over het toekomstige EU-budget vol inzetten op het stimuleren van onderzoek en innovatie. Hiervoor pleit de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) in een open brief aan de regering.

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen sluit zich van harte aan bij deze oproep van de NFU. ‘De geneesmiddelensector in Nederland groeit en bloeit. En gelukkig zien we dat steeds meer bedrijven in de Life Sciences en Health-sector naar ons land komen’, zegt Gerard Schouw. ‘Maar daarvoor is het wel nodig dat we blijven investeren in een aantrekkelijk R&D-klimaat. We hopen dat de overheid zich daar hard voor wil maken, ook op Europees niveau.’

Innovatie
Dit najaar onderhandelt de Nederlandse regering in Brussel over het meerjarenbudget 2021-2027 van de Europese Unie. De NFU pleit voor een prominentere rol van onderzoek en innovatie in de totale EU-begroting. ‘De investeringen stellen ons in staat om Europa-breed excellente onderzoeks- en innovatieconsortia samen te stellen en onderzoek en onderzoeksinfrastructuur te financieren’, stelt de NFU. ‘Dat zorgt niet alleen voor economische groei en werkgelegenheid, maar helpt ook om concurrerend te blijven met de VS en China.’

Koploper
De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen zet zich in voor een sterk klinisch onderzoeksklimaat, met als doel snellere toegang tot innovatieve behandelingen voor Nederlandse patiënten. Bovendien versterkt goed klinisch onderzoek ook het vestigingsklimaat. ‘Ons land heeft de potentie om op het gebied van klinisch onderzoek tot de top van Europa te behoren’, stelt Schouw. ‘Als we niet blijven investeren in deze hoogwaardige sector, dreigt de geneesmiddelenontwikkeling en -onderzoek uit ons land te verdwijnen. We hebben in Nederland alles in huis om koploper te worden.’