04-11-2019

Nieuwe aanpak medicijntekorten mist juiste focus

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) vindt het uiterst belangrijk dat patiënten altijd kunnen beschikken over hun geneesmiddelen. Maar het maandag door minister Bruins gepresenteerde plan is daarvoor nog geen optimale oplossing.

Minister Bruins (Medische Zorg) onderkent in zijn brief aan de Tweede Kamer dat medicijntekorten een groeiend probleem vormen. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen is blij met de aandacht van de minister voor deze problematiek. ‘Maar er zitten diverse haken en ogen aan de Nederlandse oplossing van de minister’, aldus VIG-directeur Gerard Schouw. ‘In het kort: een ijzeren voorraad van vijf maanden voor alle medicijnen gaat te ver. Dit leidt tot hogere kosten en meer verspilling.’

Kosten en verspilling
Grotere voorraden leiden tot € 100 miljoen aan extra medicijnuitgaven, voor de 8% van alle medicijnen waarbij regelmatig tekorten zijn. Dit staat niet in verhouding. Bovendien komen hier nog enorme kosten bij, namelijk die van het zinloos vernietigen van verplichte voorraden die over de datum zijn. De ijzeren voorraad staat haaks op eerdere indringende oproepen van de minister om verspilling tegen te gaan. Nu al worden er dagelijks ruim 4.500 geneesmiddelenverpakkingen vernietigd.

Symbolische ingreep
‘Een ijzeren voorraad van vijf maanden voor alle geneesmiddelen is dus niet dé oplossing voor tekorten’, zegt Schouw. ‘Het is een symbolische ingreep met vergaande gevolgen, die niets verandert aan de onderliggende oorzaken.’ De VIG is er een voorstander van om op korte termijn te starten met alleen grotere voorraden bij essentiële geneesmiddelen. Dat zijn levensreddende medicijnen of geneesmiddelen waarvoor geen alternatief is. De sector heeft hiervoor een plan klaarliggen, en wil dat graag samen met de minister uitwerken.

Kwetsbare keten
De essentie van de problematiek is met name de kwetsbaarheid van de keten. Een groot deel van de tekorten heeft te maken met verplaatsing van productie naar lage lonen landen, zoals India en China. Dat leidt tot een schraler aanbod in Europa. De VIG is blij dat de minister dit probleem ook agendeert op de Europese agenda, aangezien een échte oplossing voor dit probleem op Europees en zelfs mondiaal niveau ligt.

In de media
In de media was er veel aandacht voor de brief van minister Bruins over de aanpak van de medicijntekorten. De Volkskrant beantwoordt in een achtergrondartikel vier vragen over de verplichte ijzeren voorraad die Bruins voorstelt.

Het Financieele Dagblad zoomt in op het terughalen van de productie van belangrijke geneesmiddelen naar Europa. Tweede Kamerleden en geneesmiddelenbedrijven vinden dat Nederland te afhankelijk is geworden voor zijn medicijnvoorziening van landen als India en China. ‘Het is noodzakelijk om concrete plannen te maken voor het terughalen van medicijnenproductie’, zegt Gerard Schouw in een reactie. Hij wijst op het strategische belang van medicijnen. Hij roept Bruins op zo snel mogelijk een 'medicijnentop' in Nederland te beleggen.

NRC vraagt zich in een achtergrondartikel af wie de verplichte voorraad gaat betalen, en haalt een aantal achterliggende oorzaken aan van het geneesmiddelentekort: hevige concurrentie die leidt tot lagere prijzen. Berenschot concludeerde vorig jaar in een onderzoek al dat er een link is tussen het preferentiebeleid en medicijntekorten, schrijft NRC.


Bericht minister Bruins