05-06-2019

Nieuwe behandelingen vragen om nieuw vergoedingssysteem

["

\u2018Met de komst van een nieuwe generatie geneesmiddelen, zoals gen- en stamceltherapie, is het nodig om het vergoedingssysteem aan te passen. De nieuwe behandelingen zijn zo afwijkend van gangbare medicijnen, dat ze aanlopen tegen grenzen van zorg- en vergoedingssystemen.\u2019<\/strong><\/p>","

Dat zegt Merit Boersma, woordvoerder van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen in een artikel in de Telegraaf<\/a>, in aanloop naar het Algemeen Overleg over het geneesmiddelenbeleid donderdag met minister Bruno Bruins van Medische Zorg. Op de agenda staat onder andere de vergoeding van nieuwe geneesmiddelen.

Revolutionair
<\/strong>\u2018Het huidige vergoedingssysteem is gericht op medicijnen die pati\u00ebnten vaak langdurig moeten blijven gebruiken, soms hun hele leven\u2019, zegt Boersma. \u2018Bij gen- en stamceltherapie hebben we het over revolutionaire geneesmiddelen, waarbij de pati\u00ebnt met \u00e9\u00e9n of twee behandelingen geneest. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar de nieuwe behandelingen vragen wel om een andere manier van vergoeden. We staan voor een wereldwijde uitdaging.\u2019<\/p>

Pay-for-performance
<\/strong>Volgens Boersma kunnen de soms dure gen- en stamceltherapie\u00ebn op lange termijn juist kosten besparen. \u2018Dat is niet alleen goed nieuws voor pati\u00ebnten, maar ook voor de premiebetalers.\u2019
\u2018Geneesmiddelenbedrijven staan open voor nieuwe of andere manieren van vergoeden, zoals pay-for-performance<\/em> of vormen van gespreid betalen.\u2019 De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen doet een beroep op minister Bruins om in de vergoedingsdiscussie ruimte te maken voor de nieuwe therapie\u00ebn.<\/p>

Duizend therapie\u00ebn
<\/strong>Wereldwijd zijn er momenteel naar schatting duizend gen- en celtherapie\u00ebn in ontwikkeling. De verwachting is dat er dit jaar drie van deze geavanceerde therapie\u00ebn door het Europees Medicijnagentschap EMA worden goedgekeurd.

<\/p>