18-11-2019

Nieuwe medicijnen helpen twee keer zo veel mensen

Het aantal ziekenhuispatiënten dat dure geneesmiddelen gebruikt is tussen 2012 en 2017 meer dan verdubbeld, van 112.000 naar 255.000 mensen. Deze flinke groei van patiënten is een van de verklaringen voor de toename van uitgaven aan geneesmiddelen.

Dat blijkt uit het boek ‘Zo werkt de geneesmiddelenzorg’, dat maandag is gepresenteerd in Nieuwspoort. ‘Nieuwe geneesmiddelen zorgen ervoor dat we steeds meer mensen effectief helpen. Dat is goed nieuws’, aldus Gerard Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Zo zijn er in 2014 26 add-on geneesmiddelen op de markt gekomen. Dit zijn medicijnen waarvoor ziekenhuizen een aparte bekostiging moeten aanvragen. Alleen al 125 duizend patiënten gebruiken drie jaar later deze nieuwe add-on geneesmiddelen uit 2014.

Inzicht in sector
Het boek maakt inzichtelijk hoe de geneesmiddelenzorg in elkaar steekt. Zo geeft het antwoord op vragen als: hoe lang duurt voordat een nieuw geneesmiddel bij de patiënt komt, hoe komt de prijs van een medicijn tot stand, en wie zijn de spelers in dit veld? Het gaat ook in op actuele thema’s als medicijntekorten en kosten.

Breed gedragen
Deze nieuwe publicatie van De Argumentenfabriek is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van VWS, Zorginstituut Nederland, ZN, VIG, CBG, NZa, NFU, KNMP, Erasmus School of Health Policy & Management, NFU, VvAA en Holland Bio. Voor het eerst slaan deze organisaties de handen in elkaar, om een objectief en breed gedragen beeld te geven van de geneesmiddelenzorg.
‘Samen met andere partijen hebben we de complexiteit van de geneesmiddelensector transparant gemaakt. Daar ben ik erg trots op’, aldus Schouw, die maandag deelnam aan de paneldiscussie bij de boekpresentatie. 'Ook ben ik ongelooflijk blij dat we nu een gezamenlijke feitenbasis hebben. Het zou mooi zijn als we met deze partijen ook samen naar de vervolgstappen kijken om nieuwe medicijnen toegankelijk te houden.'

Verdeling zorguitgaven

Een ander opvallend feit in het boek betreft de verdeling van Nederlandse zorguitgaven. Afgerond ging het vorig jaar in totaal om € 87 miljard. Daarvan ging € 28 miljard naar ziekenhuizen en € 19 miljard naar verpleeghuizen. Daarna volgden gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Medicijnen namen de vijfde positie in, met € 5,4 miljard.

Beschikbaar voor patiënt
Het duurt circa dertien jaar voordat een nieuw geneesmiddel beschikbaar is voor de patiënt, schrijft De Argumentenfabriek. De eerste elf jaar gaat het om fundamenteel onderzoek, preklinisch en klinisch onderzoek. Daarna is er een jaar nodig voor de registratie van het middel. Tot slot duurt het nog ongeveer een jaar voordat de minister beslist over vergoeding via het basispakket. Schouw: ‘Helaas bevestigt het boek dat patiënten onnodig lang moeten wachten op voor hen belangrijke geneesmiddelen.’

‘Zo werkt de geneesmiddelenzorg’