15-10-2019

NZa: meer focus op uitkomstgerichte zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert om af te stappen van een bekostigingssysteem dat vooral geënt is op het uitvoeren van behandelingen, en meer in te zetten op waardegedreven zorg.

Dat blijkt uit een advies dat de NZa 4 oktober uitbracht over de toekomstige bekostiging van medisch specialistische zorg. De NZa wil naar een bekostigingssysteem toewerken die het creëren van waarde voor patiënten beloont. Daarom moet het stimuleren van alternatieven contractvormen gericht op waarde, op korte termijn prioriteit krijgen.

Toezicht
Hier zal de NZa ook toezicht op gaan houden: ‘Wij zullen onder meer beoordelen of er afspraken over belonen van toegevoegde waarde, in plaats van volume worden gemaakt; ofwel, gezondheidswinst in plaats van behandeling.’ De NZa verwacht dat er in de inkoopcontracten van 2020, waar nu over wordt gesproken, meer concrete afspraken worden gemaakt op dit gebied.

Patiënt centraal
De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen vindt uitkomstgerichte zorg belangrijk, omdat het de patiënt centraal zet en wat voor hen relevant is. ‘Hiervoor zetten zorgprofessionals zich in, en is de reden dat onze leden geneesmiddelen ontwikkelen’, zegt Fons Cazius, beleidsadviseur bij de Vereniging. ‘Verschillende leden van de Vereniging zijn actief in projecten om uitkomsten die voor patiënten relevant zijn inzichtelijk te maken. Het is een positieve ontwikkeling dat de NZa zich hiervoor inzet, want dit kan het gebruik van uitkomsten in de praktijk versnellen. Dat komt de zorg voor patiënten ten goede.’

Mens Medicijn Maatschappij over Value-based healthcare