25-06-2019

Onderzoek: ontschotting zorg verloopt moeizaam

["

Schotten tussen sectoren en specialismen vormen nog steeds barri\u00e8res om pati\u00ebntgerichte zorg effici\u00ebnt en effectief te kunnen leveren. Initiatieven om schotten af te breken en zorg te verschuiven, zijn vaak kleinschalig.<\/strong><\/p>","

Dat blijkt uit het onderzoek \u2018Verzilveren met Ontschotting\u2019 uitgevoerd door IQ Healthcare van het Radboudumc, in opdracht van AmCham Pharmaceutical Committee. Daarbij werden drie praktijkvoorbeelden onder de loep genomen: Immunotherapie thuis, Welzijn op Recept en Zorgprogramma Hartfalen. De resultaten werden 21 juni gepresenteerd op het 15e<\/sup> AmCham Health Forum in Den Haag.

Barri\u00e8res
<\/strong>Schotten in de gezondheidszorg zijn in de loop der jaren ontstaan door toegenomen specialisaties van kennis en kunde, maar ook door wet- en regelgeving. Grenzen tussen sectoren van zorg, zoals huisartsenzorg en ziekenhuiszorg, maar ook tussen preventie, zorg en welzijn, vormen barri\u00e8res om pati\u00ebntgerichte zorg te leveren, omdat pati\u00ebnten vaak zorg nodig hebben vanuit verschillende domeinen.

Compex veranderproces
<\/strong>Volgens de onderzoekers van IQ Healthcare kunnen de schotten in de zorg alleen worden geminimaliseerd als initiatiefnemers een gedegen aanpak kiezen voor dit complexe veranderproces. De afgelopen jaren zijn talrijke initiatieven gestart, vooral op lokaal niveau. Daaruit blijkt dat goede contacten en vertrouwen tussen de zorgverleners in verschillende domeinen randvoorwaarden zijn voor goede implementatie. \u2018Initiatieven worden vaak door een kleine, enthousiaste groep opgestart. Met volharding en motivatie, blijkt veel mogelijk, zo laten de drie onderzochte cases zien\u2019, zegt Roos Mesman, projectleider van het onderzoek.

Succes meten
<\/strong>Het effect en succes van initiatieven is echter vaak onduidelijk door het ontbreken van duidelijke indicatoren waarop voortgang en resultaat gemonitord en bijgestuurd kunnen worden, geeft Mesman aan. Ook geeft ze aan dat de huidige financi\u00eble prikkels schotoverstijgende initiatieven niet ondersteunen of zelfs tegenwerken. Hierdoor is er enerzijds onvoldoende robuust bewijs van de meerwaarde en anderzijds weinig financi\u00eble stimulans voor opschaling.

Vervolg SiRM
<\/strong>Het nieuwe onderzoek is een vervolg op het SiRM-onderzoek dat de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen samen met VNO-NCW en AmCham in 2016 lieten uitvoeren naar de potenti\u00eble baten van ontschotting in de zorg. Adviesbureau SiRM berekende destijds dat het ontschotten van specialisaties en het verschuiven van zorg van GGZ-instellingen en ziekenhuizen naar eerstelijnszorg en de pati\u00ebnt zelf, een besparing van 1,5 miljard euro kan opleveren.

E\u00e9n geneesmiddelenbudget
<\/strong>De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen pleit ervoor dat het huidige schot tussen intra- en extramurale zorg verdwijnt. Hierdoor ontstaat ruimte voor \u00e9\u00e9n geneesmiddelenbudget. Dit levert effici\u00ebntievoordelen en minder bureaucratie op en bevordert de samenwerking tussen de eerste en tweede lijn. \u00e9\u00e9n geneesmiddelenbudget leidt ook tot meer transparantie over de daadwerkelijke uitgaven aan medicijnen en daardoor betere besluitvorming over geneesmiddelenuitgaven.<\/p>\n\n

Artikel Afbreken schotten in de zorg loont voor pati\u00ebnt en portemonnee<\/a><\/p>"]