28-08-2019

Open brief aan minister Bruins

Tweede Kamer

Beste minister Bruins,

Wij lazen uw oproep aan de geneesmiddelensector in een open brief in de Volkskrant. Goed om te lezen dat u blij bent met nieuwe medicijnen en de waardevolle bijdrage van de geneesmiddelensector ziet. U vraagt in uw brief om meer samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven en het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid om de zorgkosten in de hand te houden. Dat is goed nieuws, want dat willen wij ook!

Beste minister, hierbij zetten wij onze reactie uiteen en doen een voorstel.

Allereerst, uw oproep via een open brief is ietwat bevreemdend. Vooral omdat we al intensief met elkaar in gesprek zijn. Nog in juni hebben we met elkaar afgesproken twee concrete projecten op te pakken. Een project over het gebruik van de juiste feiten en cijfers. Dit om te voorkomen dat er allerlei ongefundeerde opvattingen over de zorgsector de ronde doen die niet stroken met de feiten. Het andere project gaat over de werking van het ecosysteem van de geneesmiddelensector. Om u, het kabinet, de Tweede Kamer en de samenleving transparantie te geven hoe aandeelhoudersrendement, de kosten van mislukkingen, de samenwerking tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen en prijzen zich tot elkaar verhouden. Terechte vragen waarbij inzicht in de complexiteit helpt. Tijdens de recente economische missie van minister-president Rutte en u aan Boston in juli, is daar al een aardig inkijkje in gegeven. Het is misschien een beetje ouderwets, om eerst te weten hoe het zit en dan te oordelen, maar het lijkt ons wel het meest verstandig. Eerst de feiten, dan de oplossing.

U zegt in uw brief dat de kosten van de zorg de pan uit rijzen. En u suggereert dat dit komt door geneesmiddelen. Dat is natuurlijk niet zo. Wie kijkt naar de cijfers ziet dat de kosten van de zorg vooral stijgen vanwege de toegenomen personeelskosten en de uitgaven van langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning. Het aandeel van geneesmiddelen in het totale zorgbudget daalde in de afgelopen 10 jaar van 8,9 naar 7,3 procent. Dat komt omdat we zuinig zijn met het voorschrijven, we elk jaar honderden miljoen euro kosten besparen vanwege patentverloop en de werking van de Wet geneesmiddelenprijzen. Ook uw ambtenaren varen scherp aan de wind om in onderhandelingen forse kortingen te bedingen. Daardoor vallen de echte uitgaven aan geneesmiddelen lager uit dan de bruto prijzen suggereren. Proficiat!

Niet voor niets behoren de uitgaven in ons land voor geneesmiddelen tot de laagste in Europa. Zo beroerd doen we het dus niet in ons land.

Ook mogen we niet vergeten dat we steeds meer patiënten helpen. We worden met z'n allen steeds ouder en patiënten krijgen steeds vaker een betere behandeling op maat met innovatieve geneesmiddelen. De vooruitgang in de medische wereld is enorm. En dat is goed nieuws voor patiënten.

De geneesmiddelensector is soms een makkelijke schietschijf. Onze sector mag niet deelnemen aan de hoofdlijnenakkoorden en kan zo ook geen verantwoordelijkheid nemen voor de uitgaven. We hebben bij aanvang van deze kabinetsperiode u aangeboden medeverantwoordelijkheid te nemen voor de budgetontwikkeling in de hoofdlijnenakkoorden. Net zoals uw collega in België, Maggie de Block heeft gedaan. U wilde dat toen niet. Dat is jammer. Een gemiste kans.

Beste minister, uiteraard staan wij open voor verdere gesprekken. Met de ruggen naar elkaar komen we niet tot oplossingen, hand in hand en met wederzijds respect wel. Met waardering voor een sector waarin meer dan 65.000 mensen zich dag en nacht inzetten om patiënten een nieuw perspectief te bieden. Een sector die honderden miljoenen investeert in Nederlands onderzoek naar nieuwe medicijnen voor ziektes waarvan we nu vaak de strijd nog verliezen. Daar werken wij aan. En dat doen wij graag samen met u . Ons voorstel is het organiseren van een geneesmiddelentop tussen bedrijfsleven en overheid om de onderwerpen waar u en wij ons zorgen over maken gezamenlijk op te pakken. It takes two to tango!

Aarnoud Overkamp en Gerard Schouw

Voorzitter en directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen