18-06-2019

‘Pay for performance is elke keer maatwerk’

["

Het vergoedingsmodel dat oncologen, zorgverzekeraars en het Zorginstituut vorige week bekendmaakten, krijgt veel bijval. \u2018Maar pay for performance is niet one size fits all, het is elke keer maatwerk\u2019, zegt Edwin Ket (directeur market access Bristol-Myers Squibb).<\/p>","

Het Nederlands Kanker Instituut (NKI) maakte 13 juni bekend dat een studie naar de behandeling van zeldzame tumoren een nieuwe fase in zal gaan. De pilot is onderdeel van het Drug Rediscovery Protocol (DRUP), een nationaal onderzoek naar de effectiviteit van het koppelen van tumorkenmerken en gerichte anti-kankermedicijnen. Elf geneesmiddelenbedrijven, waaronder BMS, nemen hier aan deel. Binnen DRUP krijgen pati\u00ebnten die geen behandelopties meer hebben, toegang tot voor die tumor niet-geregistreerde geneesmiddelen. Middelen die al op de markt zijn en zich hebben bewezen, maar alleen voor andere aandoeningen.<\/p>

Effectief
<\/strong>In een deelstudie van DRUP kregen dertig uitbehandelde pati\u00ebnten met een zeer zeldzame MSI-H-tumor het immuuntherapie-medicijn nivolumab. Het geneesmiddel, dat onder andere wordt ingezet voor de behandeling van melanoom, bleek in 67% van gevallen effectief. Aanleiding voor oncologen, zorgverzekeraars, het Zorginstituut en BMS om met elkaar in conclaaf te gaan over een follow-up studie, en hoe om te gaan met de vergoeding van de behandeling. Dit medicijn is immers niet geregistreerd voor deze specifieke behandeling en wordt buiten studieverband niet vergoed.<\/p>

Nieuwe studie
<\/strong>Uitkomst van dit overleg is dat de gezamenlijke zorgpartijen overeen zijn gekomen dat een nieuwe fase aan de studie wordt toegevoegd. Het onderzoek wordt nu uitgebreid naar 130 pati\u00ebnten, met als doel het herbevestigen van de resultaten in de voorgaande fase. BMS steunt de studie financieel en stelt de studiemedicatie in de eerste zestien weken ter beschikking. Als daarna in studieverband is bewezen dat het geneesmiddel effectief en veilig is voor de pati\u00ebnt, vergoedt de zorgverzekeraar de verdere behandeling..<\/p>

Nieuw vergoedingsmodel
<\/strong>\u2018Het nieuwe vergoedingsmodel voor deze nieuwe fase, gebaseerd op pay for performance, is echt uniek\u2019, zegt Edwin Ket, directeur market access bij BMS. \u2018Dat het Zorginstituut en zorgverzekeraars bereid zijn om te betalen voor pati\u00ebnten voor wie geen behandeling meer mogelijk is en ook geen middel is geregistreerd, is heel bijzonder. Het vergoeden van een geregistreerd geneesmiddel gebeurt in feite elke dag, maar het vergoeden van een middel voor een niet-geregistreerde indicatie, op basis van studiedata, dat is het unieke van deze situatie.\u2019<\/p>

Financieel arrangement
<\/strong>\u2018In dit geval is het wel belangrijk te weten dat we voor dit geneesmiddel al een financieel arrangement hebben lopen met minister Bruins\u2019, geeft Ket aan. \u2018In die afspraken staat dat voor iedere bewezen, effectieve indicatie, nivolumab wordt vergoed. Onder \u2018bewezen effectief\u2019 wordt de stand van de wetenschap en praktijk gezien. En als de medische professie de uitkomsten van de DRUP-studie herbevestigen dat het middel effectief en veilig is, acht het Zorginstituut en zorgverzekeraars het als bewezen effectief. Dus wordt het vergoed.\u2019<\/p>

Maatwerk
<\/strong>\u2018In de media wordt de indruk gewekt, dat deze pay for performance constructie in de toekomst ook op andere geneesmiddelen geplakt kan worden. Maar nee, het is niet one size fits all. Het is elke keer maatwerk. Pay for performance kent heel veel verschillende smaken\u2019, legt Ket uit. \u2018In ons geval heeft een breed gedragen studie de performance aangetoond. Dat is nieuw en uniek. Bij veel andere pay for performance initiatieven, spreek je van te voren criteria af over de gewenste uitkomst. Op basis daarvan maak je financi\u00eble afspraken.\u2019<\/p>

Toekomst
<\/strong>Ket verwacht dat dit soort nieuwe betalingsmodellen vaker zullen worden toegepast in de toekomst. \u2018Verschillende vergoedingssystemen kunnen uitkomst bieden voor de hele context van budgettering en uiteindelijk de toegankelijkheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen. Dit is echt een uniek model met een wetenschappelijke studie als uitgangspunt. En een heel specifieke beslissing van betalers.\u2019<\/p>

Vervolg DRUP
<\/strong>Ket verwacht dat er in de nabije toekomst meerdere deelstudies binnen DRUP zullen volgen. \u2018Er lopen nog vele cohorts voor andere tumoren. Met elf deelnemende geneesmiddelenbedrijven en hun middelen, verwacht ik nog veel meer doorbraken. DRUP is wereldwijd een uniek concept: samen nieuwe behandelingsmethoden ontdekken die er eerst niet waren en daarmee pati\u00ebnten helpen die geen behandelopties meer hebben. Daarom zeggen betalers ook, als een pati\u00ebnt goed reageert op een medicijn, dan willen wij wel vergoeden.'<\/p>\n\n

Artikel Nieuw vergoedingsmodel voor behandeling op maat<\/a><\/p>"]