17-09-2019

Prinsjesdag: weinig ruimte voor medicijninnovatie

‘Fantastisch dat VWS wil werken aan betere beschikbaarheid van geneesmiddelen. Maar jammer dat er in de begroting amper nieuwe maatregelen staan waaruit dit blijkt.’

Dat zegt Gerard Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, in een reactie op de Begroting VWS 2020, die vandaag verscheen. De overheid hinkt op twee gedachten, stelt hij. Met een investeringsfonds wil het Rijk belangrijke thema’s als innovatie een impuls geven. Bovendien stelt VWS vandaag meer geld uit te trekken voor beschikbaarheid van medicijnen.

Investeringen nodig
Schouw: ‘Dat is ook echt nodig, want we zien dat de vergrijzing doorzet, waardoor de zorgvraag groeit. Tegelijkertijd kunnen we steeds betere zorg leveren. Dat komt onder meer door de ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen. Maar al die ontwikkelingen vragen nu om investeringen. In de begroting van VWS zien we die ruimte voor innovatie helaas niet terug.’

In deze begroting staat namelijk dat het voor geneesmiddelen gereserveerde bedrag in vier jaar daalt van € 4,9 naar € 4,6 miljard. Dat is een zeer bescheiden bedrag op een totale zorgbegroting van € 88 miljard.

Sluis
De Vereniging juicht toe dat de minister een bedrag van € 10 miljoen per jaar beschikbaar stelt voor betere toegang tot geneesmiddelen die in de sluis zitten. Schouw: ‘Goed om te zien dat de minister samen met ons de verantwoordelijkheid pakt om patiënten sneller te helpen.’

Apotheekbereidingen
Zorgelijk blijft dat er puur uit prijsoverwegingen meer ruimte komt voor vergoeding van apotheekbereidingen. Dat kan de patiëntveiligheid ondermijnen en leidt tot minder medicijninnovatie. Schouw: ‘Het uitgangspunt moet zijn dat we in onderhandelingen tot een voor iedereen acceptabele prijs komen, zodat de patiënt een geregistreerd en veilig geneesmiddel krijgt.’

Dak repareren
De uitdagingen in de zorg zijn groot. Schouw: ‘Als we nu onvoldoende ruimte creëren voor nieuwe geneesmiddelen, hebben patiënten over vijf jaar een enorm probleem. Laten we het dak repareren nu de zon schijnt.’

Schouw: ‘Investeer ook in medicijninnovatie’