10-01-2019

Reactie berichtgeving over geneesmiddel Novartis

Leden van de Vereniging zijn zelf verantwoordelijk voor hun prijsbeleid, en geven hierbij uitleg over de waarde en prijzen van deze geneesmiddelen binnen de kaders van hun bedrijfsvoering.

Hierbij nemen ze ook hun verantwoordelijkheid voor blijvende toegankelijkheid en betaalbaarheid, zodat patiënten optimale toegang hebben tot (nieuwe) geneesmiddelen, tegen reële kosten.
Daarom gaat de Vereniging niet in op individuele prijzen van geneesmiddelen.

Strenge wet- en regelgeving
Geneesmiddelenbedrijven onderzoeken, ontwikkelen, produceren en registreren nieuwe medicijnen. Voordat een geneesmiddel van de overheid een registratie krijgt om aan patiënten te kunnen worden gegeven, moet het aan zeer strenge wet- en regelgeving voldoen. Hiervoor is een intensief en kostbaar ontwikkeltraject nodig, waarin een middel uitgebreid getest moet worden. En ook na registratie moet het bedrijf aan vele verplichtingen voldoen o.a. over, het veilig toepassen en gebruiken van medicatie, waarborgen van de kwaliteit en veiligheid. Alles onder nauw toezicht van de overheid.

Uitvoerig getest en geregistreerd
Een ziekenhuis dat zelf een geneesmiddel maakt, heeft deze verplichtingen niet en hoeft dus ook deze investeringen niet te doen. Het is alleen daarom al niet reëel om de kostprijs van een experimenteel medicijn, dat door een apotheek in een ziekenhuis voor eigen patiënten gemaakt wordt, te vergelijken met een uitvoerig getest en geregistreerd geneesmiddel dat wereldwijd voor meer patiënten beschikbaar is. Het gaat hier over een radioactieve behandeling die nu voor het eerst beschikbaar is in kant-en-klare vorm en in alle ziekenhuizen wereldwijd veilig kan worden toegediend aan patiënten. Hier is een lang traject van onderzoek aan vooraf gegaan.

Blijven samen werken
Er zijn de laatste jaren vele nieuwe geneesmiddelen op de markt gekomen voor ziektes waar we de strijd eerder nog verloren. Ook de komende jaren worden veel nieuwe innovatieve geneesmiddelen verwacht. Het is belangrijk dat alle partijen samen blijven werken om de toegankelijkheid te waarborgen en nieuwe behandelingen zo snel mogelijk bij patiënten te krijgen.

Statement Novartis