04-01-2019

Rendement geneesmiddelenbedrijven daalt fors

Het rendement op investeringen van geneesmiddelenbedrijven daalde de laatste acht jaar van 10,1 naar 1,9%. Dat blijkt uit een analyse van Deloitte. Het consultancybedrijf betrok twaalf geneesmiddelenbedrijven in het onderzoek.

Het Deloitte-onderzoek werd eind december gepubliceerd. Het rendement op investeringen is een belangrijk kengetal voor beleggers, schreef Het Financieele Dagblad in oktober nog. Een rendement van 10 % is nodig om de sector aantrekkelijk te houden voor beleggers, volgens Deloitte. Voortdurende investeringen zijn nodig om innovatie te waarborgen.

Hogere kosten
Aan het dalend rendement liggen diverse cijfers ten grondslag, beschrijft Deloitte.
De kosten om een nieuw geneesmiddel naar de markt te brengen, zijn in acht jaar bijna verdubbeld: van € 1 miljard naar € 1,9 miljard. De voorspelde piekverkoop van een nieuw geneesmiddel halveerde juist in die periode. Nu is dat € 357 miljoen per jaar. Verder blijkt dat er minder nieuwe geneesmiddelen in een vergevorderde onderzoeksfase zitten bij de twaalf onderzochte bedrijven. Dat aantal pijplijnproducten daalde in acht jaar van 206 naar 159.

Oorzaken
Deloitte wijst verschillende oorzaken aan voor het afkalvend rendement. Het wordt steeds complexer en duurder om een nieuw geneesmiddel te ontwikkelen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld, immuun-, gen- of celtherapie. De grote prijsdruk vanuit concurrentie en overheden speelt ook een belangrijke rol, net als de afloop van veel patenten. Relevant is ook dat er steeds meer geneesmiddelen worden ontwikkeld voor zeldzame ziektes. Vanwege het geringe aantal patiënten is het lastiger om die kosten terug te verdienen.

Twaalf bedrijven
Deloitte keek naar de periode van 2010 tot en met 2018. In het onderzoek zijn data betrokken van twaalf grote farmaceuten: Pfizer, Roche, Novartis, Sanofi, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Merck & Co, Eli Lilly, Bristol-Myers Squibb, Takeda en Amgen.

Pijplijn
De onderzoekers vergeleken de rendementen van de twaalf grote bedrijven met die van vier relatief kleine, gespecialiseerde biofarmaceutische bedrijven, die doorgaans een beter rendement boeken. De vier kleine bedrijven behaalden een gemiddeld rendement van 9,3 %. Volgens Deloitte komt dit door de hogere voorspelde opbrengsten van hun geneesmiddelen in ontwikkeling. In de pijplijn valt verder op dat een steeds groter deel van de nieuwe medicijnen is gericht op kanker. Dat percentage steeg in acht jaar van 18 naar 39 %.

Rapport Deloitte, 2018

FD: ‘Medicijnen zijn eerder te goedkoop dan te duur’