07-02-2019

Schouw: ‘Help patiënten bij harde Brexit’

‘Het is voor patiënten uiterst belangrijk dat het kabinet concrete afspraken maakt over import van medicijnen na een harde Brexit.’ Dat stelt Gerard Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, reagerend op een brief van minister Bruins.

Bij een harde Brexit kan een in Groot-Brittannïe geproduceerd geneesmiddel na 29 maart niet zomaar meer geïmporteerd worden in Nederland. Ook niet als dat medicijn in het verleden al uitgebreid getest en door de EMA goedgekeurd is. Hoewel nog veel onduidelijk is, staat wel vast dat import van medicijnen dan vertraging oploopt, door grenscontroles en het gebrek aan transport- en opslagcapaciteit.

Verhuizing
Geneesmiddelenbedrijven zijn al volop bezig met verplaatsing van test- en productielocaties naar het Europese vasteland, maar die verhuizingen zijn nog niet afgerond. Het is van groot belang dat de tests in het Verenigd Koninkrijk voorlopig erkend blijven, tot er een definitieve oplossing is.

Eerste levensbehoeften
Schouw: ‘De Nederlandse patiënt mag niet de dupe worden van vertragingen door een harde Brexit. Daarom is het broodnodig dat Europese overheden flexibel omgaan met importregels in de nieuwe situatie, zodat patiënten niet met lege handen komen te staan. Dat kan levensbedreigende situaties opleveren. We hopen dat minister Bruins het voortouw neemt om, samen met de Europese Commissie, te komen tot een soepele overgangsregeling voor eerste levensbehoeften, zoals medicijnen.’

Vijftig geneesmiddelen
Minister Bruins schreef woensdag aan de Tweede Kamer dat de levering van alle 2.700 producten die uit Groot-Brittannië worden geïmporteerd tegen het licht is gehouden. Bij een no-deal Brexit kunnen problemen ontstaan met de levering van circa vijftig geneesmiddelen waarvoor geen of onvoldoende alternatieven bestaan. Bij medische hulpmiddelen ontstaan waarschijnlijk nog grotere problemen.

Niet hamsteren
Voorzitter Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie waarschuwde woensdag om niet te gaan hamsteren. Dat kan andere patiënten namelijk ernstig duperen, omdat voorraden dan nog sneller verdampen. ‘Wij adviseren patiënten altijd om twee weken voordat hun medicijn op is contact op te nemen met de apotheek. Dat advies blijft ook nu van kracht.’ Voorraden Geneesmiddelenbedrijven bereiden zich al sinds 2016 voor op de Brexit. Zij gaan daarbij uit van het meest bedreigende scenario voor de patiënt: de no-deal Brexit. Daarom leggen farmaceutische bedrijven van bepaalde medicijnen extra voorraden aan.

Voorraden
Daarnaast is in sommige Europese landen, zoals Malta en Luxemburg, de overheid bezig om medicijnen te hamsteren. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen dringt aan op goede afstemming tussen de nationale overheden, om te voorkomen dat er onnodige tekorten ontstaan door dit hamsteren. Schouw: ‘Ook bij dit punt roepen we het kabinet op om binnen Europa te komen tot goede afstemming.’

Kennisatelier 6 maart: ‘Geneesmiddelensector bereidt voor op Brexit’

Brief minister Bruins

Brexit-pagina van EFPIA