19-11-2019

Tentoonstelling ‘Vaccineren Ja!/Nee?’ in Rotterdam

Op 30 november opent in Het Natuurhistorisch in Rotterdam de tentoonstelling ‘Vaccineren Ja!/Nee?’ Deze interactieve tentoonstelling gaat in op veelvoorkomende onderwerpen in het vaccinatiedebat en is te bekijken van 1 december 2019 tot en met 7 juni 2020.

Sinds de eerste toepassing van vaccinatie tegen pokken door Edward Jenner in 1796 zijn er vaccins voor infectieziekten zoals polio, mazelen, difterie, kinkhoest en tetanus ontwikkeld. Na de invoering van het Rijksvaccinatieprogramma in 1957 is het aantal gevaccineerde kinderen in Nederland enorm gegroeid, en zijn vele duizenden ziekte en -sterfgevallen voorkomen.

Vaccinatiedebat
In de afgelopen jaren is het vertrouwen in inentingen en daarmee ook de vaccinatiegraad gedaald in Europa. Waar vroeger het vaccinatieadvies van artsen en de overheid gevolgd werd, is dat nu niet meer zo vanzelfsprekend. We willen ons zelf goed informeren en raadplegen daarvoor verschillende bronnen. Dat is echter niet gemakkelijk. Op internet is een overweldigende hoeveelheid tegenstrijdige informatie te vinden. Hoe maken we de beste afweging en de juiste keuze?

Onderbouwde informatie
Op de tentoonstelling vindt de bezoeker wetenschappelijk onderbouwde, feitelijke informatie en kan daarmee een goed geïnformeerde keuze te maken. Bezoekers kiezen ‘ja - prima’ of ‘nee - liever niet’ en komen elkaar weer tegen bij het groepsimmuniteit-spel dat laat zien waar het bij vaccinatie om draait: de gezondheid van ons allemaal. De tentoonstelling is tot stand gekomen met de afdeling Viroscience van het Erasmus MC. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen is een van de partners.

Tentoonstelling ‘Vaccineren Ja!/Nee?’