19-02-2019

Value-based healthcare biedt innovaties stimulans

‘Value-based healthcare kan de ontwikkeling van innovaties die waarde toevoegen voor de patiënt stimuleren’. Dat zei Fons Cazius, beleidsadviseur bij de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, 14 februari op het evenement Innovation for Health.

Cazius gaf op Innovation for Health een workshop over de inzet van value-based healthcare bij het ontsluiten van innovatie. Bij value-based healthcare gaat het primair om het resultaat voor de patiënt. De Nederlandse zorg wordt steeds meer ingericht volgens dit model van uitkomstgerichte zorg. Geneesmiddelenbedrijven kunnen hier een waardevolle bijdrage aan leveren. ‘Door eerder in de ontwikkeling van medicijnen uitkomsten die relevant zijn voor patiënten te gebruiken én daarbij afspraken te maken over vergoeding, verbeter je de toegang tot geneesmiddelen’ laat Cazius weten.

Steeds meer een vlucht
Het gedachtegoed van value-based healthcare komt vanuit Amerika. Grondlegger hiervan is Michael Porter, die in een eerdere bijeenkomst aangaf dat er in Nederland nog een wereld te winnen wat betreft de implementatie van value-based healthcare. Het publiek dat aanwezig was tijdens de workshop vroeg zich af of we in Nederland een systeem dat ontwikkeld is in Amerika wel moeten overnemen, omdat het percentage van het nationaal inkomen wat aan zorg wordt uitgegeven daar veel hoger is dan hier. Cazius: ‘Zeker niet alle Amerikaanse vindingen moeten worden overgenomen. Maar de gedachte om zorg te organiseren rondom wat voor de patiënt van belang is en deze sets van uitkomsten door artsen samen met patiënten te laten ontwikkelen, is wel degelijk positief. Terecht neemt deze beweging steeds meer vlucht in Nederland’.

Partner in de zorg
De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen zet zich dan ook actief in om uitkomstgerichte zorg verder uit te bouwen. Daarmee wil de Vereniging bijdragen om de patiëntenzorg en uitkomsten voor patiënten te verbeteren, een partner in de zorg zijn en deel uitmaken van de transitie naar uitkomstgerichte vergoeding. Ook richt de Vereniging zich voor inzet van het juiste middel, op het juiste moment, voor de juiste patiënt en het waarborgen van een gezond innovatieklimaat.

Life Sciences & Health
Innovation for Health is hét evenement op het gebied van Life Sciences & Health in Nederland en België. Het evenement biedt bezoekers een unieke kans om toonaangevende innovators te ontmoeten en de nieuwste trends in de zorg te ontdekken. Jaarlijks komen er zo’n achthonderd bezoekers naar het evenement. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen is een van de partners van Innovation for Health.

Innovation for Health

Themapagina value-based healthcare

Mens, Medicijn, Maatschappij 2018-2019