20-08-2019

Vergoeding voor ADHD-medicijn

Een nieuw geneesmiddel van Takeda voor de behandeling van ADHD is per 1 augustus opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem. Dat heeft Takeda bekendgemaakt in een persbericht.

De indicatie voor Elvanse, met de werkzame stof lisdexamfetamine, is voor de behandeling van ADHD bij kinderen in de leeftijd van zes jaar en ouder, wanneer de respons op eerdere behandeling met methylfenidaat klinisch onvoldoende werkt. Het medicijn werkt dertien uur en moet eenmaal daags worden ingenomen.

ADHD
Het middel is geïndiceerd als onderdeel van een uitgebreid behandelingsprogramma voor ADHD. Dit bestaat naast farmacotherapie doorgaans ook uit psychologische, educatieve en sociale maatregelen. De behandeling is gericht op het stabiliseren van kinderen met een gedragssyndroom dat wordt gekenmerkt door symptomen zoals een korte aandachtsspanne, makkelijk afgeleid worden, emotionele labiliteit, impulsiviteit, matige tot ernstige hyperactiviteit, lichte neurologische verschijnselen en een afwijkend EEG.

Handelsvergunning
Op 10 mei 2019 verstrekte het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) de Nederlandse handelsvergunning voor het ADHD-medicijn. De introductie in Nederland volgt op de beschikbaarstelling in de VS (sinds 2007) en andere Europese landen (sinds 2013).