24-09-2019

Wereld Alzheimer Dag 2019

Op zaterdag 21 september was het Wereld Alzheimer Dag. Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. In Nederland werden verschillende activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen voor deze ernstige ziekte.

Alzheimer’s Disease International presenteerde zaterdag een onderzoek over dementie onder 70.000 mensen in 155 landen. Hieruit kwam naar voren dat veel mensen er liever niet voor uitkomen dat ze dementie hebben. Bijna één op de drie Nederlanders zou het liever geheim houden. Daarmee zit Nederland iets boven het Europese gemiddelde van 25%. Het stigma belemmert mensen met dementie soms om hun leven te verbeteren, zo blijkt uit het onderzoek. Het verhindert hen om hulp, advies en ondersteuning te vragen en medische hulp te zoeken. Ook in Nederland is dat het geval.

Onvoorspelbaar
Verder blijkt uit het onderzoek dat 69% van de ondervraagden in Nederland mensen met dementie impulsief en onvoorspelbaar vinden. Wereldwijd denkt 64% van de ondervraagden dit. Ruim 16% van het grote publiek wereldwijd denkt zelfs dat mensen met dementie gevaarlijk zijn voor hun omgeving. Veel gedrag van mensen met dementie is echter goed te verklaren als je je verdiept in de persoon in kwestie, in de ziekte en als je leert beter om te gaan met mensen met dementie, schrijft Alzheimer Nederland in een reactie.

Zorgwekkend
Twee van de drie ondervraagden denken dat dementie een normaal onderdeel is van het verouderingsproces en geen ziekte. De angst voor het ontwikkelen van dementie blijkt wereldwijd groot: 95% van de ondervraagden denkt dat ze in hun leven dementie kunnen ontwikkelen. In Nederland krijgt één op de vijf mensen dementie. Het begrip van de ziekte ligt overigens laag. Iets dat zorgwekkend is, omdat de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie de vijfde belangrijkste doodsoorzaak ter wereld zijn.

Wereld Alzheimer Dag
Op zaterdag 21 september werd mondiaal aandacht gevraagd voor de ziekte van Alzheimer. Momenteel hebben ruim 50 miljoen mensen wereldwijd dementie. Naar verwachting zal dit aantal verdrievoudigen tot 152 miljoen in 2050. In Nederland werden verschillende activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen voor onderzoek naar deze ziekte, zoals de 24-uurs estafette 2bike4alzheimer, een rollatorrace in Putten, en een estafette-wandeltocht in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Dementievriendelijk OV
In het kader van Wereld Alzheimer Dag is ‘Samen dementievriendelijk’, een samenwerkingsverband tussen Alzheimer Nederland, pensioenfonds PGGM en het ministerie van VWS een campagne gestart om mensen in het OV (chauffeurs, conducteurs, medereizigers) alerter te maken op reizigers met dementie. Medewerkers in het openbaar vervoer kunnen gratis een online training volgen waarin ze kunnen leren hoe zij met iemand met dementie goed op weg kunnen helpen.