15-10-2019

‘Wij geven niet op tot patiënten weer kunnen deelnemen aan het dagelijks leven’

Janssen en Lundbeck
‘Het verminderen van de stigmatisering van psychische aandoeningen kan veel leed en schade voorkomen bij patiënten. Daarom is het belangrijk om de kennis over geestelijke gezondheidszorg te verbeteren. Daar zetten wij ons elke dag voor in.’

Dat zeggen Ger Janssen (Country Manager van Lundbeck Nederland) en Bart Haanen (Neuroscience Lead van Janssen) in het kader van World Mental Health Day op 10 oktober. Op deze dag wordt aandacht gevraagd voor psychische gezondheid. Dit jaar staat in het teken van suïcidepreventie. Wereldwijd overlijden er jaarlijks 800.000 mensen als gevolg van suïcide. Onder jongeren tussen de vijftien en eenentwintig jaar is het doodsoorzaak nummer één.

Timing
Ger: ‘Alles valt of staat bij de juiste timing en de juiste behandeling. En dan gaat het niet alleen over geneesmiddelen, maar de totale aanpak om patiënten weer te laten deelnemen aan het dagelijkse leven.
Bart; `Je ziet tamelijk veel uitval, patiënten voelen zich minder en minder gesteund. Ze raken in een isolement, en als ze niet op tijd de juiste behandeling krijgen, eindigen ze vaak in een kliniek. En weer terugkeren in de samenleving, zonder ondersteuning, is heel lastig.’

Onderzoek
Bart: `Eigenlijk weten we nog maar weinig van de hersenen en hoe ze werken. Het is een vakgebied in ontwikkeling. Neem bijvoorbeeld depressie. Je maakt maar zelden mee dat iemand alleen maar depressief is. Er is vaak meer aan de hand. Symptomen van angst komen ook vaak voor in combinatie met een depressie.’
Ger: ‘De uitdaging voor geneesmiddelenbedrijven is het blijven zoeken en ontwikkelen van nieuwe therapieën. Nu helpt het geneesmiddel niet altijd voldoende en zijn het regulatoren en symptoombestrijders. Daarmee hebben we psychische aandoeningen beter onder controle, en het helpt de patiënt en zijn omgeving, maar het “geneest” niet altijd.’

Belofte
Ger: ‘Wij blijven ons elke dag inzetten om patiënten met psychische problemen te helpen zodat ze weer zichzelf kunnen zijn. Dat ze in staat zijn weer op hun normale niveau te werken en functioneren, ieder op zijn eigen niveau. Ik vind het bijzonder dat wij daaraan kunnen bijdragen.’
Bart: ‘Ik sluit me daarbij aan. En door samen te werken, niet alleen als geneesmiddelenbedrijven onderling, maar ook met artsen, patiënten, ziekenhuizen, instellingen, overheid en gemeenten, kunnen we veel meer bereiken. Dan kunnen we echt een verschil maken. Ik geloof dat we allemaal een puzzelstukje in handen hebben, en alleen samen kunnen we de puzzel leggen.’

#WijGevenNietOp
De belofte van Ger Janssen en Bart Haanen is onderdeel van de campagne #WijGevenNietOp, waarin medewerkers van geneesmiddelenbedrijven vertellen over hun toewijding bij de ontwikkeling van nieuwe medicijnen tegen ziektes waarvan we vandaag de strijd nog verliezen. Lees het hele verhaal van Ger en Bart op de site WeWordenBeter.