30-04-2019

Your Future in Health 5 juni in Utrecht

["

Op 5 juni organiseren de Young Innovators of Medicines een nieuwe editie van Your Future in Health. Studenten die meer willen weten over de ontwikkeling van geneesmiddelen, kunnen in Stadskasteel Oudaen in Utrecht in debat met experts uit de sector.<\/strong><\/p>","

Vanaf 16.00 uur geven Anne-Fleur van der Paardt (MSD) en Wendy Maas (Roche) lezingen over onder andere personalised medicine en de kosten en opbrengsten van geneesmiddelen. Na afloop is gelegenheid om in discussie te gaan met de sprekers. De middag wordt ingeleid door Esm\u00e9 Lighaam, medical advisor bij AstraZeneca, en afgesloten met een borrel. Het is de tweede keer dat Your Future in Health wordt georganiseerd. De primeur vond plaats op 22 januari jongstleden in Amsterdam.

Enthousiast
<\/strong>De Young Innovators of Medicines (YIM) bestaan uit een groep jonge professionals die werkzaam zijn in de geneesmiddelensector. E\u00e9n van de doelstellingen van YIM is jong talent enthousiast maken over de sector en in gesprek gaan met andere (jonge) zorgprofessionals. YIM organiseert regelmatig workshops, webinars en voorlichtingsbijeenkomsten waarbij de dialoog met jongeren centraal staat. Zo geeft de werkgroep Debat en Advies van YIM op 8 mei een webinar<\/a> over betrouwbare informatievoorziening voor huidige en toekomstige geneesmiddelen.

Inschrijving Your Future in Health<\/a><\/p>