Antibioticaresistentie

Ieder mens draagt bacteriën met zich mee. Sommige hiervan kunnen mensen ziek maken. Om dit te bestrijden is soms antibiotica nodig. Helaas zijn bacteriën steeds vaker ongevoelig voor antibiotica. Dit noemt men antibioticaresistentie. Hoewel Nederland binnen Europa het minste aantal antibiotica verstrekt, blijft alertheid op de gevolgen van resistentie belangrijk.

Antiobiotica_02
Antiobiotica

Ieder mens draagt bacteriën met zich mee. Sommige hiervan kunnen mensen ziek maken. Om dit te bestrijden is soms antibiotica nodig. Helaas zijn bacteriën steeds vaker ongevoelig voor antibiotica. Dit noemt men antibioticaresistentie. Hoewel Nederland binnen Europa het minste aantal antibiotica verstrekt, blijft alertheid op de gevolgen van resistentie belangrijk.

De toenemende antibioticaresistentie maakt het in de toekomst moeilijker om infecties te behandelen. Ook kunnen infecties levensgevaarlijk worden. Ziekten als long- en blaasontsteking zijn hierdoor mogelijk moeilijker, of zelfs helemaal niet meer behandelbaar. Dit is een wereldwijd probleem. 

Driejarige campagne
De overheid neemt diverse maatregelen om de toenemende antibioticaresistentie tegen te gaan. Dit doet zij op verschillende terreinen waar de gezondheid van mensen bedreigd wordt door resistente bacteriën. 

Daarnaast startte het ministerie van VWS begin 2016 de drie jaar durende publiekscampagne ‘Daar wordt iedereen beter van’. Deze campagne vraagt aandacht voor een zorgvuldig gebruik van antibiotica. Naast de algemene campagne is er ookspecifieke voorlichting aan zorgprofessionals en andere betrokkenen.

Awareness Day
Jaarlijks is er op 18 november extra aandacht voor antibioticaresistentie tijdens de European Antibiotic Awareness Day. Op deze dag staat in heel Europa het verantwoord gebruik van antibiotica bij mens en dier centraal. Daarnaast richt Nederland zich ook op het voorkómen van verspreiding van resistente bacteriën. Als bacteriën zich immers niet verspreiden, kunnen ze ook minder vaak infecties veroorzaken.

Standpunt antibioticaresistentie