Kennisatelier

Een duurzame internationale productieketen: Wat zijn onze handelingsperspectieven?

Met het ondertekenen van de Green Deal Duurzame Zorg committeren de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Bogin en Neprofarm zich aan het verduurzamen van de geneesmiddelensector. Eén van de speerpunten in het programma is het verduurzamen van de internationale productieketen. Een belangrijk onderwerp, want Nederland behoort wereldwijd tot de landen die de meeste geneesmiddelen importeert. Daarnaast zien we een trend dat zorgverzekeraars steeds meer duurzaamheid meenemen bij de inkoop van geneesmiddelen. Dit ook in analogie van initiatieven in het buitenland waaronder Zweden.

In het voorjaar van 2018 werd in een Zembla uitzending aandacht besteed aan Internationale MVO-risico’s verbonden aan de productie van medicijnen in India. Naar aanleiding van deze uitzending is er een coalitie gevormd met zorgverzekeraars CZ, Menzis, Achmea, VGZ en de brancheverenigingen Bogin, GLN, en de VIG. Deze partijen hebben de Universiteit van Amsterdam gevraagd onderzoek te doen naar de Internationale MVO-risico’s met betrekking tot de inkoop en productie van geneesmiddelen voor de Nederlandse markt. Een van de bevindingen uit dit rapport is dat de kwetsbaarheid van de medicatieketen geldt voor de hele sector en er veel overlap zit tussen de productielocaties van generieke en innovatieve bedrijven. Ook wordt duidelijk dat de risico’s voor milieu, mensenrechten, arbeid en corruptie groter is buiten Europa dan binnen Europa.

Op donderdag 21 november presenteert Luc Fransen, Associate Professor International Relations, van de UvA de resultaten van dit onderzoek tijdens een interactieve middagsessie bij de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen in Den Haag. De VIG, Bogin en Neprofarm nodigen u hiervoor van harte uit!  Na de presentatie van de onderzoeksbevindingen, gaan we met elkaar in discussie over de handelingsperspectieven vanuit Nederland. Hoe kunnen we dit gezamenlijk oppakken?

Lina Andersson, CSR van Mylan, uit Zweden, gaat ons meer inzicht geven in het Scandinavische Inkoopmodel en in de risico-beperkende initiatieven die worden ondernomen binnen Europa. Frank Buijs (Takeda) en Brigit van Soest (programmamanager duurzaamheid VIG/Bogin/Neprofarm) zullen meer informatie geven over het Pharmaceutical Supply Chain Initiative (PSCI) waar ca. 40 bedrijven bij zijn aangesloten. Vanuit BuZa/ SER zal een toelichting gegeven worden op IMVO convenanten die door steeds meer sectoren worden gesloten.

Deze bijeenkomst is toegankelijk voor de leden en de stakeholders van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Om u aan te melden kunt u klikken op de oranje button naast het bericht. Indien u geen lid bent van Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen klikt u op ‘Ik ben geen lid’.

 

Datum en tijdstip

2019-11-21T13:00:00

Locatie

Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen
Prinses Beatrixlaan 548-550
2595 BM DEN HAAG

Programma

12:30 - 13:00 uur

Inloop met lunch

13:00 - 13:05 uur

Welkomswoord

Brigit van Soest - Programmamanager duurzaamheid VIG/Bogin/Neprofarm
13:05 - 13:30 uur

Toelichting onderzoeksrapport UvA

Risico's voor mens en milieu in internationale productieketen + mogelijke handelingsperspectieven

Luc Fransen - UvA
13:30 - 14:00 uur

Nadere toelichting op de handelingsperspectieven zoals beschreven in het rapport

Impact, voor- en nadelen, haalbaarheid vanuit NL + discussie

Lina Andersson, CSR Mylan
Frank Buijs, Takeda
Brigit van Soest, VIG/Bogin/Neprofarm
Ad Deeben, Teva Nederland
14:00 - 14:30 uur

Toelichting op Scandinavisch Inkoopmodel + discussie

Lina Andersson, CSR Mylan
14:30 - 15:00 uur

Toelichting op IMVO convenant + discussie

BuZa, SER
15:00 - 15:30 uur

Pauze

15:30 - 16:30 uur

Aansluitend discussie met de leden

16:30 - 17:00 uur

Afsluitende leden netwerk borrel