Kennisatelier

Geen uitkomstgerichte zorg zonder data

Om de behandeling van ziektes blijvend te verbeteren is het cruciaal dat patiëntgegevens uit de dagelijkse zorgpraktijk worden bijgehouden in registers. Registers zijn daarmee ook heel belangrijk voor het verkrijgen van inzichten in de uitkomsten van behandeling met geneesmiddelen. In Nederland ontbreekt het echter aan een breed gedragen visie op het gebruik van deze registers en de omgang met Real Life Data.

In dit Kennisatelier willen we aandacht vragen voor de rol van Real Life Data en registers bij geneesmiddelenonderzoek. Joep Rijnierse, medisch directeur van Amgen en voorzitter van de projectgroep Real Life Data, presenteert de visie van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen op registers en zet uiteen hoe de projectgroep zijn doelstellingen wil realiseren.

Gerrit Meijer, hoofd pathologie van het Antoni van Leeuwenhoek vertelt over zijn inzet voor Health-RI, een publiek-private organisatie die een geïntegreerde infrastructuur ontwikkelt voor onderzoeksdata. Deze data zijn toegankelijk voor onderzoekers en zorgverleners. Inmiddels hebben zeventig toonaangevende partijen zich achter dit initiatief geschaard. Meijer legt uit hoe Health-RI dit heeft bereikt en hoe ze dit verder uitrollen.

Tot slot spreekt Geraldine Vink over het Prospectief Landelijk CRC cohort (PLCRC), waar zij zelf programmamanager van is. PLCRC is een register waarin gegevens en materiaal van alle Nederlandse colorectaal carcinoom patiënten worden verzameld. Met dit onderzoek wil de PLCRC de uitkomsten van toekomstige patiënten verbeteren, zowel op het vlak van kwaliteit van leven als op uitkomsten van behandeling.

Dit kennisatelier is alleen toegankelijk voor leden van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. De organisatie en begeleiding is in handen van Berend de Roos, beleidsadviseur van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

Programma

09:30 – 10:00 uur Inloop

10:00 – 10:30 uur Joep Rijnierse

10:30 – 11:00 uur Gerrit Meijer

11:00 –11:30 uur Geraldine Vink

11:30 - 12:00 uur Discussie

12:00 – 13:00 uur Lunch

Datum en tijdstip

2020-01-24T09:30:00

Locatie

Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen
Prinses Beatrixlaan 548-550
2595 BM DEN HAAG