Kennisatelier

Geneesmiddelen in het milieu: samen werken aan oplossingen

Jaarlijks belanden er 140.000 kilo aan geneesmiddelenresten in het water. Dit heeft een negatief effect op het milieu en bemoeilijkt de drinkwaterzuivering. De verwachting is dat de concentratie medicijnresten in het water de komende jaren alleen maar verder toeneemt als gevolg van de vergrijzing en klimaatverandering.

Dit onderwerp staat dan ook hoog op de agenda van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. In dit kennisatelier buigen we ons over de vraag hoe we de hoeveelheid geneesmiddelenresten in het water vanuit een ketenaanpak kunnen terugdringen. Wat zijn de oplossingsrichtingen voor dit wicked problem? En welke rol kan de geneesmiddelensector hierbij spelen?

Vijf sprekers delen hun visie over dit complexe en uitdagende onderwerp, één van de pijlers van de Green Deal Duurzame Zorg. Cathy van Beek, kwartiermaker duurzame zorg, neemt de inleiding voor haar rekening en vertelt wat volgens haar de uitdagingen en kansen zijn voor de geneesmiddelensector. Marc de Rooy, die namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water aanstuurt, vertelt over deze aanpak en hoe andere Europese landen dit doen. Caroline Moermond, onderzoeker bij RIVM, zal vanuit wetenschappelijk perspectief de effecten van geneesmiddelen op het milieu toelichten.

Na de pauze vertellen Marlies Kampschreur, namens het Waterschap Aa en Maas, en Chantal Meertens van GlaxoSmithKline, over hun rollen binnen de Ketenaanpak. De middag wordt afgesloten met het uitwisselen van ervaringen en een discussie onder leiding van Brigit van Soest-Segers, programmamanager duurzaamheid namens de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Bogin en Neprofarm.

Dit kennisatelier is toegankelijk voor de leden en de stakeholders van de Vereniging. Wilt u dit kennisatelier bijwonen, meldt u zich dan snel aan via de Aanmeldknop.

Datum en tijdstip

2019-10-04T14:00:00

Locatie

Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen
Prinses Beatrixlaan 548-550
2595 BM DEN HAAG

Programma

13:45 - 14:00 uur

Inloop

14:00 - 14:10 uur

Inleiding

Brigit van Soest - Segers - Programmamanager duurzaamheid Bogin, Neprofarm, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen
14:10 - 14:30 uur

De weg naar een duurzame zorg: de uitdagingen en kansen voor de geneesmiddelensector

Cathy van Beek - Kwartiermaker duurzame zorg
14:30 - 14:50 uur

Update Ketenaanpak Medicijnresten uit water in NL en hoe andere landen dit probleem aanpakken

Marc de Rooy - Kwartiermaker uitvoeringsprogramma ketenaanpak medicijnresten, Ministerie van I&W
14:50 - 15:10 uur

De effecten van geneesmiddelen op het milieu en de onderzoeken die Internationaal lopen

Caroline Moermond - Senior adviseur RIVM Pharmaceuticals and the Environment
15:10 - 15:30 uur

PAUZE

15:30 - 15:50 uur

Hoe pakken waterschappen hun rol- een voorbeeld vanuit Waterschap Aa en Maas

Marlies Kampschreur - Waterschap Aa en Maas en Vital Zone Instituut
15:50 - 16:10 uur

Hoe pakken farmaceutische bedrijven hun rol- een voorbeeld vanuit GSK

Chantal Meertens - Country Manager NL GSK Consumer Healthcare
16:10 - 16:30 uur

Hoe zorgen we voor een positieve impact voor alle spelers in de medicatieketen

Brigit van Soest - Segers - Programmamanager duurzaamheid Bogin, Neprofarm, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen
16:30 - 17:00 uur

Discussie

17:00 - 17:30 uur

Borrel