Kennisatelier

Informatiemiddag pilot ‘Parallelle Procedures CBG-ZIN’

Het sneller beschikbaar krijgen van innovatieve geneesmiddelen is al langer een wens van de overheid, patiëntenorganisaties, behandelaren en de geneesmiddelensector. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en Zorginstituut Nederland slaan daarvoor de handen ineen. Met de pilot ‘Parallelle Procedures CBG-ZIN’ willen zij de tijd vanaf het registratieproces tot en met het vergoedingsbesluit voor een geneesmiddel verkorten. In samenwerking met onder andere de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen en HollandBIO zoeken het CBG en het Zorginstituut naar geneesmiddelen die bij het European Medicines Agency (EMA) worden ingediend én voor een beoordeling door het Zorginstituut in aanmerking komen.

De naam van de pilot zegt het al: een meer parallelle procedure voor registratie- en vergoedingstrajecten, in plaats van de huidige opeenvolgende processen. Het CBG en het Zorginstituut zullen een werkwijze ontwikkelen aan de hand van een beperkt aantal geneesmiddelen die parallel beoordeeld zullen worden. Daarnaast streven beide organisaties naar meer synergie in de procedures en het voorkomen van dubbel werk in de verschillende trajecten. Dit gaat de zogeheten ‘time to patient’ verkorten. Om een parallelle beoordeling mogelijk te maken, moet er binnen de organisaties, maar ook voor het bedrijfsleven, het een en ander veranderen. Door intensievere samenwerking met alle betrokkenen zullen innovatieve geneesmiddelen uiteindelijk eerder voor de patiënt beschikbaar zijn.

De middag start met een presentatie door Kevin Liebrand (projectleider namens het CBG) en Pauline Pasman (projectleider namens het Zorginstituut) waarin zij de doelstelling en de opzet van de pilot verder zullen toelichten. Daarna is er voldoende gelegenheid voor een constructieve dialoog en om vragen van de aanwezigen te beantwoorden.

Deze bijeenkomst is toegankelijk voor leden en stakeholders van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, CBG, ZIN en HollandBio. Wilt u deze informatiebijeenkomst bijwonen, meldt u zich dan snel aan via de Aanmeldknop.

Datum en tijdstip

2019-06-13T15:00:00

Locatie

Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen
Prinses Beatrixlaan 548-550
2595 BM DEN HAAG

Programma

14:30 - 15:00 uur

Inloop

15:00 - 16:00 uur

Presentatie

Kevin Liebrand (CBG) en Pauline Pasman (ZIN)
16:00 - 16:30 uur

Open discussie en vragen

16:30 - 17:00 uur

Afsluitende borrel