Rondetafelbijeenkomst YIM Nationale Registers

Data over effectiviteit en veiligheid van geneesmiddelen is een belangrijke voorwaarde om te komen tot een doelmatige en kwalitatieve zorg. Verspreid over het land zien we dan ook steeds meer decentrale registers ontstaan. Maar een nationaal register waarin data van patiënten op een uniforme manier opgeslagen wordt, ontbreekt nog.

In deze online rondetafelbijeenkomst Nationale registers richten we ons vooral op de eerste, praktische stappen die gezet moeten worden om te komen tot een nationaal register. De vier sprekers gaan in op de volgende vragen:

  • Bij wie ligt de verantwoordelijkheid om dit op gang te brengen?
  • Wat staat dit proces nu nog meestal in de weg?
  • Hoe kan de farmaceutische sector hierin een rol spelen?
  • Wat kunnen de eerste stappen zijn?

Sprekers

Vier experts uit verschillende velden zullen zich over de beantwoording van deze vragen buigen: Dennis van Veghel (directeur-bestuurder bij de Nederlandse Hart Registratie (NHR), Dayenne Zwaagman (mede-oprichter en bestuurder goede doelen stichting Hart4Onderzoek), Hans Paalvast (Projectleider Regie op Registers, ZorgInstituut Nederland) en Joep Rijnierse (medisch directeur Amgen, sprekend namens de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen).

 

Aanmelden

Tijdens dit interactieve evenement kan je vragen stellen aan de sprekers, via de chatfunctie. Aanmelden kan via de aanmeldknop op deze pagina. Deelnemers ontvangen kort voor het live event een linkje voor online toegang.

Voor

Young professionals werkzaam in de zorg

Datum en tijdstip

2021-06-24T17:00:00

Locatie

Online evenement, uitgezonden vanuit WTC