Code Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

richting-VIG
Logo Code - PNG - NL

Over de Code
De Nederlandse innovatieve geneesmiddelensector heeft per 1 januari 2020 een Code, die helder maakt vanuit welke principes de sector werkt en waar de sector voor staat. Alle geneesmiddelenbedrijven die lid zijn van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) hebben de Code ondertekend. Hiermee onderstreept de sector zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De Code bevat 38 afspraken over integriteit, transparantie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en kwaliteit. Het is een vorm van zelfregulering, die niet vrijblijvend is. Uniek is dat een onafhankelijk Adviescollege monitort of leden zich aan de Code houden. Daarnaast kan het college gevraagd en ongevraagd advies geven aan bedrijven zodat de Code zich verder kan ontwikkelen. Dit college publiceert ook een openbaar jaarverslag.

Op grond van de bevindingen van het Adviescollege kan de Code jaarlijks worden aangepast. VIG-voorzitter Aarnoud Overkamp: ‘We geloven niet dat we nu al klaar zijn. De Code is aanleiding voor een intensiever gesprek binnen de sector en met de samenleving. Dit is nadrukkelijk bedoeld als een begin.’


Bekijk de online versie van de Code
View the online version of the Code

Downloadbare PDF Code
Downloadable PDF Code

 

Adviescollege
Het onafhankelijke Adviescollege houdt zich bezig met het toezicht op de naleving van de nieuwe Code van de VIG. Daarnaast geeft het college advies over de verdere ontwikkeling van de Code.

NL - beeldmerk Code - JPG