Goed gebruik geneesmiddelen

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen werkt samen met andere zorgpartijen aan een goed gebruik van geneesmiddelen. Zo vindt er samenwerking plaats met onder meer apothekers, artsen en patiënten met als doel de therapietrouw te verbeteren. Ook deelt de Vereniging de beschikbare kennis via nascholing van zorgprofessionals. En door educatie van patiënten en hun naasten informeert de Vereniging hen over het ziektebeeld en hoe ermee te leven.

Goedgebruikgeneesmiddelen
Goed-Gebruik-Geneesmiddelen

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen werkt samen met andere zorgpartijen aan een goed gebruik van geneesmiddelen. Zo vindt er samenwerking plaats met onder meer apothekers, artsen en patiënten met als doel de therapietrouw te verbeteren. Ook deelt de Vereniging de beschikbare kennis via nascholing van zorgprofessionals. En door educatie van patiënten en hun naasten informeert de Vereniging hen over het ziektebeeld en hoe ermee te leven.

Daarnaast werkt de Vereniging samen met andere betrokken partijen aan het opsporen van zeldzame ziekten of aandoeningen bij hoog-risico-patiënten. Ten slotte zoekt de Vereniging met andere zorgpartijen naar manieren om de uitkomsten van een behandeling beter te monitoren.

ZonMw-programma
De Vereniging neemt samen met verschillende zorgpartijen deel aan het door ZonMw geïnitieerde programma Goed Gebruik Geneesmiddelen. Dit initiatief stimuleert de beantwoording van vragen over therapietrouw. Hierbij wordt gebruik gemaakt van onderzoek, praktijkprojecten, presentaties, congressen en het bijeenbrengen van betrokken partijen.

ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen

Standpunt goed gebruik geneesmiddelen