Innovatiemodellen

De ontwikkeling van een geneesmiddel is een samenspel van een groot aantal publieke en private partijen, elk met een eigen specialisme. Fundamenteel onderzoek vormt de basis van elk geneesmiddel. Onderzoekers aan universiteiten ontrafelen het mechanisme van ziekten, brengen defecten in cellen in kaart en zoeken naar logische plaatsen in het ziekteproces die via geneesmiddelen gericht kunnen worden aangepakt.

Innovatiemodellen BASE_SMALL_42
Innovatiemodellen BASE_WIDE_42

De ontwikkeling van een geneesmiddel is een samenspel van een groot aantal publieke en private partijen, elk met een eigen specialisme. Fundamenteel onderzoek vormt de basis van elk geneesmiddel. Onderzoekers aan universiteiten ontrafelen het mechanisme van ziekten, brengen defecten in cellen in kaart en zoeken naar logische plaatsen in het ziekteproces die via geneesmiddelen gericht kunnen worden aangepakt.

Vaak beginnen wetenschappers die een interessante uitvinding doen, een spin-off bedrijf. Ze verlaten de universiteit en beginnen een biotechnologiebedrijf. Deze verzamelen zich vaak in speciale bedrijfspanden, zogenaamde incubatoren.

Waardevol bezit
Informatie over uitvindingen wordt vastgelegd in octrooien. Dit geeft het bedrijf de garantie dat concurrenten gedurende een tijd van twintig jaar het geneesmiddel niet mogen namaken. In ruil daarvoor publiceert het bedrijf alle informatie die nodig is om (na die periode) het product wel na te kunnen maken. Wel leren concurrenten op deze manier waar bedrijven aan werken en kunnen ze proberen via andere methodes tot een vergelijkbare oplossing, een ander geneesmiddel, te komen. Voor kleinere bedrijven is een octrooi ook een waardevol bezit om geld van externe investeerders aan te trekken. Deze beoordelen de potentiële waarde van het octrooi en zijn dan vaak bereid om te investeren in het jonge bedrijf. Hiermee kan het bedrijf het geneesmiddel verder ontwikkelen.

Versnelling ontwikkelproces
Grotere geneesmiddelenbedrijven hebben vaak speciale afdelingen die als investeerders acteren. Zij gaan op zoek naar biotechbedrijven met kansrijke potentiële middelen in ontwikkeling. Grotere geneesmiddelenbedrijven beschikken vaak over  over kennis over het proces van geneesmiddelenontwikkeling. Zeker als een potentieel geneesmiddel in fase drie van het ontwikkelproces zit, kan een groot bedrijf voor een enorme versnelling van het ontwikkelproces zorgen. Zij beschikken, anders dan het jonge bedrijf, vaak over het netwerk en de kennis om een fase drie onderzoek op te zetten en te beoordelen. Bij positieve testresultaten neemt het grotere bedrijf het kleinere bedrijf vaak ook helemaal over. De originele investeerders in het bedrijf krijgen op deze manier hun inleg met een fors rendement terug.

Publiek-private samenwerking
Daarnaast is ook in Nederland een heel ecosysteem aan ondersteunende bedrijven ontstaan. Deze beschikken over specifieke kennis die bij het ontwikkelproces van geneesmiddelen van pas komt. Kleinere en grotere geneesmiddelenbedrijven huren deze gespecialiseerde bedrijven in. Sommige ondersteunende bedrijven bieden administratieve diensten aan. Voorbeelden zijn gespecialiseerde octrooibureau’s, of bedrijven die het klinisch onderzoek ondersteunen. Andere bedrijven spelen een belangrijke rol bij het produceren of distribueren van het geneesmiddel. Kennisinstellingen, universiteiten en ziekenhuizen spelen een essentiële rol bij het basale wetenschappelijk onderzoek en bij het klinisch onderzoek. Hierdoor is een nieuw geneesmiddel altijd het resultaat van publiek-private samenwerking.