Kwaliteit van zorg

De veiligheid en effectiviteit van geneesmiddelen staat voorop. Maar kwalitatief goede zorg gaat verder dan een werkzame behandeling. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen zet zich in voor het betrekken van patiënten in alle stadia van geneesmiddelenontwikkeling.

Kwaliteit van zorg BASE_SMALL_24
Kwaliteit van zorg BASE_WIDE_24

De veiligheid en effectiviteit van geneesmiddelen staat voorop. Maar kwalitatief goede zorg gaat verder dan een werkzame behandeling. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen zet zich in voor het betrekken van patiënten in alle stadia van geneesmiddelenontwikkeling.

Voor optimale zorg gaat die betrokkenheid verder dan alleen de ontwikkeling van medicijnen. De Vereniging wil dat patiëntenorganisaties een belangrijke rol spelen bij het opstellen van behandelrichtlijnen. Want de juiste inzet van geneesmiddelen draagt bij aan een optimale waarde van de zorg voor de patiënt.

Value-Based Healthcare
Als de wens van de patiënt centraal staat in de behandeling, dan leidt dat tot een verbetering van de kwaliteit van de therapie. Uiteindelijk leidt kwaliteit daarmee tot betere uitkomsten en lagere kosten. Daarom maakt de Vereniging zich hard voor het verder uitrollen van de principes van Value-Based Healthcare, oftewel waardegedreven zorg. Door de zorg rondom de patiënt te organiseren en te kijken naar uitkomsten die voor de patiënt van belang zijn, stijgt de waarde die een behandeling oplevert. Om dit de nieuwe norm in Nederland te maken, wil de Vereniging samenwerken met alle betrokken zorgpartijen: artsen, verzekeraars, ziekenhuizen en natuurlijk de patiënt.

Pagina Value-Based Healthcare