‘Asten mooi voorbeeld ontschotting’

‘De gemeente Asten levert een mooi voorbeeld van ontschotting’ merkt Gerard Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen op, ‘maar het systeem is er helaas nog niet altijd op ingericht.’

Woensdag schreef het Eindhovens Dagblad over de gemeente Asten, die zich gestraft voelt voor het efficiënt voorschrijven van medicijnen door de huisartsen. Lagere geneesmiddelenuitgaven per inwoner zorgen er namelijk voor dat de gemeente minder geld krijgt van het Rijk voor taken in het kader van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo). Die bedragen zijn namelijk indirect gekoppeld. Vanuit het Wmo-budget dragen gemeenten bijvoorbeeld bij aan de aanschaf van een traplift, zodat iemand langer thuis kan blijven wonen.

Lagere kosten door samenwerking
Drie Astense huisartsenpraktijken en apotheek Alphega werken al jaren nauw samen, om te voorkomen dat patiënten onnodig veel medicijnen krijgen voorgeschreven. In het systeem dat in Asten wordt gehanteerd, worden veelal standaard recepten gebruikt met kleine aantallen tabletten. Door de samenwerking van verschillende schakels zijn de geneesmiddelenkosten per patiënt relatief laag, zonder dat de kwaliteit er onder leidt.

Impact budget
Als de prognoses kloppen, komt de gemeente Asten zo'n € 244.000 euro tekort op het budget voor zorgtaken. De belangrijkste oorzaak volgens wethouder Jac Huijsmans: de gemeente wordt financieel gestraft voor het efficiënt voorschrijven van medicijnen door de Astense huisartsen.

Reactie VWS
Huijsmans heeft inmiddels verschillende keren bij het ministerie van VWS aan de bel getrokken en er zelfs staatssecretaris Van Rijn persoonlijk op aangesproken. ‘Daar is toen een afspraak met een aantal hoge ambtenaren uit voortgevloeid, tot nu toe zonder resultaat. Ze zeggen niet dat we ongelijk hebben, maar er gebeurt niks.’

Patiënt centraal
Ontschotting van de zorg kan de komende vier jaar ruim een miljard euro opleveren, bleek maandag uit een onderzoeksrapport van SiRM. Maar dat vraagt om andere financiële prikkels, betere samenwerking tussen zorgaanbieders en een aanpak waarbij de patiënt centraal staat.

Afbreken schotten in de zorg loont voor patiënt en portemonnee