2017-03-21 Anita Atema

Blog Anita Atema: Meer maatwerk

Maatwerk is de rode draad in onze nieuwe Geneesmiddelenagenda. Daarom brengen we momenteel in kaart welke praktijkvoorbeelden van behandeling op maat de 43 leden van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen nĂș al hebben.

Bij behandeling op maat kun je aan allerlei dingen denken. Primair gaat het natuurlijk om het juiste middel voor de juiste patiënt, op het juiste moment. Op basis van accurate diagnostiek en ervaringsgegevens, opgeslagen in registries, proberen we steeds nauwkeuriger in te schatten welk middel bij welke patiënt zal werken. Daarbij gaat het ook om maatwerk in toegankelijkheid van dat middel. En om kosten op maat.

Binnen de Vereniging zijn veel bedrijven bezig met dergelijke maatwerkoplossingen. Door deze goede voorbeelden met elkaar te delen, kunnen wij elkaar inspireren tot nog meer maatwerk, allemaal met als doel om bij te dragen aan de best mogelijke zorg voor patiënten. Zo heeft Celgene, een van de leden van de Vereniging, samen met Nederlandse hematologen en zes zorgverzekeraars in 2015 afspraken gemaakt over het gebruik van een nieuw geneesmiddel waar patiënten met een zeldzame beenmergkanker baat bij kunnen hebben. In deze pilot gelden afspraken over het voorschrijven, een adequate bekostiging van ziekenhuizen en de prijs van dit innovatieve middel, op basis van een pay for benefit principe.

Ook andere leden van onze vereniging doen steeds meer ervaring op met behandeling op maat, vanuit verschillende invalshoeken. Soms gaat het bijvoorbeeld specifiek om prijsstelling, soms om het voorschrijven of om de toegankelijkheid van dat middel. De komende maanden brengen we al deze voorbeelden in kaart, om er vanaf de zomer meer over te kunnen communiceren. En dat is nog maar het begin. Onze ambitie is om bij al deze voorbeelden te komen tot meer precisie én tot schaalvergroting. Het achterliggende doel is natuurlijk dat maatwerk bij verstrekking van geneesmiddelen over een aantal jaren geen uitzondering meer is, maar de norm.

Daarom roep ik al mijn collega´s op om hun goede voorbeelden met de Vereniging en met elkaar te delen. Tot 1 mei is er de tijd om deze voorbeelden aan te dragen bij de Vereniging. Grijp deze kans om bij te dragen aan meer maatwerk voor de Nederlandse patiënt!

Anita Atema, vicevoorzitter Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen