_23932_VIG_GENEESMIDDELENAGENDA_NW_DEF_02-1

Geneesmiddelenagenda: uitgestoken hand naar nieuw kabinet

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen steekt met de Geneesmiddelenagenda de hand uit naar het komende kabinet.

De geneesmiddelensector wil met de overheid, zorgverzekeraars, behandelaars en andere partijen in de zorg afspraken maken om de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van innovatieve geneesmiddelen duurzaam te waarborgen.

Behandeling op maat
Meer dan ooit is het noodzakelijk om samen te werken bij ontwikkeling van nieuwe medicijnen, stelt de branchevereniging in de dinsdag verschenen Geneesmiddelenagenda. In dit visiedocument formuleert de geneesmiddelensector zijn koers voor de komende vier jaar. ‘We zien steeds meer personalised medicine, oftewel behandeling op maat’, aldus voorzitter Paul Korte van de Vereniging. ‘Dat is goed nieuws voor patiënten, die beter af zijn met aantoonbaar effectievere geneesmiddelen en minder bijwerkingen. Voor die doorbraken kunnen we het ons niet veroorloven om met de rug naar elkaar toe te staan, zoals we de laatste tijd vaak zien. We hebben elkaar nodig.’

Zorgakkoord
Cruciaal is een zorgakkoord, zoals bijvoorbeeld Ierland en België dat kennen. Daarin worden de beleidsmatige en financiële kaders voor innovatieve geneesmiddelen vastgelegd. Daarnaast wil de Vereniging meer centrale regie op verzameling en uitwisseling van patiënt- en behandeldata, en een nieuw platform voor geneesmiddelenontwikkeling. In dat platform werken geneesmiddelenmakers, onderzoekers en behandelaars samen, en krijgen patiëntenorganisaties een stem. Verder zoekt de vereniging samen met alle betrokkenen naar meer maatwerk in de financiering. ‘Pay for benefit, oftewel afrekenen voor behaalde resultaten, kan zo’n alternatief prijsmodel zijn’, aldus Korte.  

Kansen verzilveren
Een van de speerpunten in de Geneesmiddelenagenda is bevordering van de innovatie van geneesmiddelen in Nederland. Het vestigingsklimaat voor research & development moet aantrekkelijker worden. Dat kan door versterking van het klinisch onderzoek, minder regeldruk en de vestiging van de European Medicine Agency (EMA) in ons land. Korte: ‘De geneesmiddelenbranche biedt momenteel werk aan zo’n 65.000 mensen. De infrastructuur is uitstekend en ook in andere opzichten zijn er volop kansen. Een gezamenlijke aanpak is vereist om die kansen te verzilveren.’

Eredivisie
Korte: ‘Wij willen dat Nederland meespeelt in de eredivisie van de Europese geneesmiddelensector. Dat kan alleen door breed gedragen vertrouwen dat alle partijen hetzelfde willen: effectieve, veilige en betaalbare geneesmiddelen zo snel mogelijk beschikbaar stellen, om het leven van patiënten te verbeteren. Door onze krachten te bundelen, kan Nederland voorop lopen. Met beter polderen creëren we een proeftuin om de beste medicijnen tot wasdom te laten komen.’

Geneesmiddelenagenda

PDF Geneesmiddelenagenda 2017-2021

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen is een brancheorganisatie voor 43 in Nederland actieve geneesmiddelenbedrijven.