Jarenlang aan de Ritalin, wat doet dat?

Zestien jaar lang volgden Amerikaanse onderzoekers een grote groep kinderen met adhd. De resultaten roepen nieuwe vragen op over langdurig gebruik van adhd-medicatie, schrijft de Volkskrant.

Jarenlang gebruik kan tot groeistoornissen leiden, bleek uit het Amerikaanse onderzoek dat zestien jaar duurde en waarbij 515 kinderen betrokken waren. Kinderen uit de onderzoeksgroep die veel Ritalin slikten, werden uiteindelijk bijna vijf centimeter korter dan kinderen die dat niet deden. Verminderde eetlust is een bekende bijwerking van methylfenidaat, de werkzame stof van bekende adhd-medicijnen.

Terughoudend
Anne-Flore Matthijssen, die bij de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek doet naar adhd-medicatie, ziet in de nieuwe studie bevestiging dat behandelaars terughoudend moeten zijn met het voorschrijven van middelen als Ritalin. Maar tegelijkertijd waarschuwt ze voor voorbarige conclusies. Om meer zekerheid te krijgen, is het nodig een experiment op te zetten waarbij je bij een deel van de proefpersonen de medicatie afbouwt en kijkt wat daarvan de gevolgen zijn. Matthijssen en haar collega's doen dit nu in een proef met 94 kinderen.

Elk jaar stoppen
Maar zelfs als de resultaten negatief uitvallen voor methylfenidaat, is het maar de vraag of daarmee een einde komt aan het langdurig gebruik, stelt Sarah Durston, hoogleraar ontwikkelingsstoornisssen bij het UMC Utrecht Hersencentrum. “De individuele verschillen tussen kinderen en jongeren met adhd kunnen enorm zijn.” De Groningse jeugdpsychiater Edo Nieweg zegt: “Ik zie nooit gemiddelden in mijn praktijk, maar alleen individuen. Ik raad cliënten aan om ongeveer één keer per jaar op proef te stoppen met methylfenidaat. Dat geeft duidelijkheid of de medicatie nog werkt en nodig is.”