vestigingsklimaat BASE_WIDE_52

Nederland vierde in biofarma cluster top-10

In het jaarlijkse overzicht van de top-10 Europese biopharma clusters in GEN (Genetic Engineering & Biotechnology News) van 8 oktober staat Nederland op de vierde plaats. Nederland scoort hoog op werkgelegenheid, privaat en publiek geld en patenten.

Aan kop van de ranglijst staat het Verenigd Koninkrijk dat het best scoort in durfkapitaal, het aantal onderzoekssubsidies en het aantal bedrijven. Op de tweede plaats staat Duitsland dat het goed doet in aantallen patenten en werkgelegenheid. Frankrijk, dat op de derde plaats staat, onderscheidt zich in aantallen patenten, onderzoekssubsidies en bedrijven.

Financiering
GEN rangschikt jaarlijks de Europese clusters volgens vijf criteria. Allereerst publieke onderzoeksfinanciering, hierbij gebruikt GEN de EU Community Research and Development Information Service (CORDIS) database als bron. Daarnaast kijkt GEN naar venture capital gegevens van Invest Europe, publieke informatie en GEN-onderzoek.

Patenten en werkgelegenheid
Op de derde plaats zet GEN het aantal biotechnologische en farmaceutische patenten op een rij die in 2017 zijn goedgekeurd en aangevraagd bij het European Patent Office. Voor het aantal bedrijven gebruikt GEN gepubliceerde cijfers van sectororganisaties binnen de Europese landen. Werkgelegenheid vormt het laatste criterium. Hierbij worden cijfers van brancheorganisaties, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, life science clusters en publieke bronnen gebundeld. De werkgelegenheid in de medische technologie en hulpmiddelen zijn niet meegenomen.

Innovatieland
Nederland doet het ook goed als het gaat om innovatie. De Global Innovation Index zet Nederland op de tweede plaats. In deze index, die 130 landen waardeert op politieke situatie, onderwijs, infrastructuur en ondernemersklimaat, scoort Nederland op ondernemersklimaat als eerste. Binnen deze categorie zijn er hoge scores voor Intellectual Property (IP) en buitenlandse investeringen als percentages van het nationaal product.

Artikel in GEN over biofarma clusters

Global Innovation Index